Departementet:
– Kravene til bemanning gjelder antall årsverk

PBL vil ha muligheter for unntak fra bemannings- og pedagognormene når barnehagene gjenåpner. Kunnskapsdepartementet svarer at det ikke er nødvendig: Regler for bemanning knyttet til antall årsverk, svarer de.

Publisert

– Vi mener at det ikke er behov for å gjøre unntak eller tilpasninger i reglene om grunnbemanning og pedagogisk bemanning nå, skriver statssekretær Anja Johansen i en e-post til Utdanningsnytt.

– Kravet til grunnbemanningen (bemanningsnorm) og pedagogisk bemanning (pedagognormen) gjelder antall årsverk i barnehagene, og er ikke knyttet til hvem som er fysisk til stede i barnehagen til enhver tid. God voksentetthet vil være svært viktig for å innføre tiltak som for eksempel mindre grupper og hyppigere håndvask, for å hindre mulig smitte, skriver hun.

Statssekretær Anja Johansen.
Statssekretær Anja Johansen.

Direktør for Private Barnehagers Landsforbund, Anne Lindboe, mener beskjeden fra departementet er i tråd med de vurderingene PBL har gjort, og at departementets vurderinger ligger til grunn for både PBLs rådgiving og barnehagenes drift.

– Vi skal selvfølgelig forholde oss til de bemanningsnormene som foreligger, men hver enkelt barnehage må disponere de ansatte på best mulig måte. Det er ikke sikkert vi kan ha samme antall voksne på alle tidspunkt gjennom dagen, sier Lindboe.

– Uforsvarlig

Søndag skrev Utdanningsnytt at Private Barnehagers Landsforbund ønsker muligheter for unntak fra pedagog- og bemanningsnormen når barnehagene åpner igjen fra 20. april.

– Ut fra forutsetningene skal barnehagene gi et så godt tilbud som mulig, men det er unntakstilstand nå, og i enkelte tilfeller kan det være behov for unntak fra pedagog- og bemanningsnormene for denne perioden, uttalte direktør Anne Lindboe.

Det fikk representanter for Foreldreopprøret og Barnehageopprøret til å reagere. De kalte det "uforsvarlig" å ville senke kravet til bemanning.

– I de nasjonale smittevernsføringene vil det sannsynligvis hete at barna må deles i mindre grupper og være mer utendørs. Hvordan skal du gjøre det med færre folk på jobb? Bemanningsnormen er allerede alt for lav. Med enda færre på jobb vil barnehagetilbudet bli direkte uforsvarlig, svarte Barnehageopprørets Palma Kleppe.

– Urealistisk

Kleppe mener at dersom en barnehage ikke kan oppfylle kravene til bemanning, må de heller stenge dørene. Både hun og Utdanningsforbundet mener at gjenåpning av barnehagene snarere vil kreve økt bemanning.

Det mener Lindboe er urealistisk.

PBL-direktør Anne Lindboe.
PBL-direktør Anne Lindboe.

– Vi vet ikke hvor mange barn som kommer, men vi vet at vi kommer til å ha færre ansatte tilgjengelig enn vanlig og vi vet at vi ikke vil få økte ressurser fra kommunene. Å skaffe ekstra personell er enklere sagt enn gjort, sier hun.

– Økt bemanning i denne perioden er en fin tanke, men det er praktisk vanskelig å gjennomføre. Vi kan ikke trylle frem ekstra ressurser. Men på den andre siden er det ingen som skal spare penger nå. Vi oppfordrer våre medlemmer til å ha en så høy bemanning som mulig.

Kortere åpningstider

Både PBL og Utdanningsforbundet har imidlertid tatt til orde for at kortere åpningstider kan være et tiltak for å ha god nok bemanning. Departementet åpner for at det er mulig dersom det er "nødvendig for å følge veiledningene om smittevern".

– Utgangspunktet er at alle barnehager og skoler skal ha et heldagstilbud til barn og elever som nå omfattes av den gradvise åpningen. Det aller viktigste er likevel at barnehager og skoler kan følge veiledningene for smittevern, skriver statsråd Anja Johansen.

PBL-direktøren mener det er viktig å påpeke at også utvidede åpningstider kan bli nødvendig.

– God dialog med foreldregruppa blir avgjørende for å finne ut hvilket behov hver enkelt har. Det vi må sørge for er å ha et tilbud til de barna som virkelig trenger det, både de sårbare barna og barn av foreldre i kritiske samfunnsyrker. Vi må være pragmatiske, og så langt det er mulig unngå å måtte stenge barnehagene, sier hun og legger til:

– Det virker å bekymre Barnehageopprøret i liten grad.

– Lytt til fagråd

Lindboe tror heller ikke gruppestørrelse og avstand vil være blant de viktigste smittevernstiltakene for barnehagene.

– Helsemyndighetene sier at barn ikke er i risikogruppene, og at de i liten grad ersmittebærere. Jeg tror god håndhygiene blir det viktigste, samt at barn og voksne med symptomer holder seg borte. Dessuten må voksne ansatte som er i risikogruppe selv få andre oppgaver enn å holde på med barna nå.

Les også: Slik skal barnehager og skoler holdes smittefrie

Generelt ønsker hun å oppfordre både ansatte og foresatte til å ta inn over seg de helsefaglige rådene som kommer nå.

– Helsemyndighetene sier at en gradvis åpning av barnehager og småskolen er forsvarlig. Det må vi lytte til. Det er kanskje farligere å gå på butikken enn på jobb i en barnehage nå.

Powered by Labrador CMS