Skal barnehagene kunne gjenåpne kreves kortere åpningstid og mer bemanning

– Hvordan blir hverdagen for barna og de ansatte?

Publisert Sist oppdatert

Fra mandag 20. april åpner barnehagene for ordinær drift igjen etter å ha vært stengt siden den 13. mars. Vi ser at en del foreldre er engstelige for å sende barna sine tilbake til barnehagen og det er i tillegg ansatte som er bekymret og som gruer seg til å gå på jobb. Det har vi stor forståelse for og det må tas på alvor.

Kunnskapsminister Guri Melby har vært tydelig på at smittevernstiltak vil bli særdeles viktig, og at de ansatte i barnehagene skal få mulighet til å forberede seg slik at dette blir godt ivaretatt. Det vil derfor bli utarbeidet en nasjonal veileder for smittevern.

Vi har tillit til myndighetene og de beslutningene som er tatt, men det er en uro blant en del ansatte på hvordan vi skal lykkes i å åpne barnehagene på en trygg og god måte. Vi er ikke eksperter på smittevern, men vi kan barnehage og vet hvordan vi kan skape trygghet og en god hverdag for barna.

En gjenåpning av barnehagene må tilrettelegges slik at barn, ansatte og foreldre føler seg så trygge som det er mulig å love i en slik situasjon som samfunnet er i, i dag. Vi må også tørre å si at det ikke er mulig å ta vekk all bekymring og uro.

Omsorg, trøst og stell

Barnehagen er en av de institusjonene der det er tettest samspill mellom mennesker. Viktige deler av barnehagehverdagen består av omsorg, trøst, stell, påkledning, veiledning og lek. De minste barna putter leker i munnen, slikker på hendene sine, tar på hverandre og på de ansatte. Noen må bæres, legges i vogner og tas opp igjen, skiftes bleier på og mates. Dette er behov og rutiner som ikke kan settes til side i barnehagen.

Ekspertrapporten som ble levert til regjeringen i forkant av beslutningen om å åpne barnehagene, legger til grunn at barn møter andre barn som stort sett tilhører samme nærmiljø. Så lenge andre strenge tiltak som for eksempel fravær av fritidsaktiviteter videreføres, vil barn fortsatt kun ha kontakter innenfor sitt nærmiljø.

Ekspertgruppen hevder altså at åpning av barnehagene har begrenset betydning for smittespredning i samfunnet når andre kontaktreduserende tiltak videreføres.

Videre skriver de også at ansatte nødvendigvis ikke vil være en del av barns nærmiljø og derfor er det viktig at ansatte har ansvar for faste grupper, slik at det er færrest mulige nærkontakter for hver ansatt. Det understrekes også at veksling av ansatte mellom barnegrupper bør derfor unngås i størst mulig grad.

Styrere som har arbeidet i barnehager som har vært åpne i denne tiden understreker at dersom faste voksne skal arbeide med de samme barna, må barna ha en oppholdstid som er kortere enn personalets arbeidstid. Vi ser det som helt utenkelig at åpningstiden i barnehagen kan være slik den er til vanlig, når barnehagene åpner igjen.

Bedre bemanning

Hvis det er en situasjon der god bemanning, fagkompetanse hos profesjonsutøvere, godt partssamarbeid gjennom medbestemmelse og tydelig og stedlig ledelse virkelig vil være helt avgjørende, så er det nå.

Skal dette lykkes må styrere og de ansatte ha gode rammer rundt seg for å gjøre en god jobb, og dette er ikke tiden for å lempe på bemanning- og barnehagelærernorm. Snarere tvert imot!

Dette forutsetter at veilederen som kommer er konkret på hva de ansatte skal forholde seg til og den må være på et nivå som både ivaretar sikkerheten til barna og de ansatte, samtidig som den må inneholde smitteverntiltak som er mulig å overholde i barnehagen.

Tilslutt så fordrer det også at samfunnet rundt barnehagene overholder de øvrige smitteverntiltakene. Dette er en dugnad hvor innsatsen til hver og en av oss teller, også når det kommer til åpningen av barnehagene.

Powered by Labrador CMS