Full strid om bemanningskrav når barnehagene åpner igjen

PBL ønsker muligheter for unntak fra pedagog- og bemanningsnormen når barnehagene åpner igjen fra 20. april. – Uforsvarlig, mener representanter for Barnehageopprøret og Foreldreopprøret.

Publisert

– Når barnehagene åpner igjen blir det nødvendigvis ikke et ordinært tilbud, sier direktør for Private Barnehagers Landsforbund (PBL), Anne Lindboe.

– Det er viktig for oss at vi kan gi barna og foreldrene et forsvarlig tilbud. Ut fra forutsetningene skal barnehagene gi et så godt tilbud som mulig, men det er unntakstilstand nå, og i enkelte tilfeller kan det være behov for unntak fra pedagog- og bemanningsnormene for denne perioden, mener hun.

PBL-direktør, Anne Lindboe.
PBL-direktør, Anne Lindboe.

Om en drøy uke skal landets barnehager åpnes igjen, etter at de ble stengt den 12. mars. Nå utarbeides det smittevernregler, som vil gi nasjonale føringer for hvordan barnehagene skal driftes fremover. I den anledning har både PBL og blant andre Utdanningsforbundet kommet med sine innspill.

– Kravene til hygiene, smitteverntiltak og små stabile grupper innebærer et økt behov for bemanning. Kortere åpningstid kan være nødvendig, sier Utdanningsforbundets leder Steffen Handal til udf.no.

– Må i verste fall stenge

Tre av forbundets sentralstyremedlemmer tok til orde for det samme i et innlegg på Utdanningsnytt. Der skriver Ann Mari Milo Lorentzen, Inger G. Haraldsen og Royne Berget at "hvis det er en situasjon der god bemanning, fagkompetanse hos profesjonsutøvere, godt partssamarbeid gjennom medbestemmelse og tydelig og stedlig ledelse virkelig vil være helt avgjørende, så er det nå".

PBL har på sin side spilt inn at de ønsker en mulighet for at det gis unntak fra både pedagog- og bemanningsnormen.

– Vi vet ikke hvor mange barn som kommer til å møte opp, men vi vet heller ikke hvor mange ansatte vi vil ha å spille på. Noen er sykemeldt, noen er selv i risikogrupper og noen må fortsatt bli hjemme med egne barn. Vi kan komme i en situasjon der det blir vanskelig å få tak i flere ansatte. Barnehagene skal gi et godt og trygt tilbud, men om bemanningsnormene skal være de samme nå som ellers, kan enkelte barnehager som ikke klare å oppfylle kravene i verste fall måtte holde stengt, sier Anne Lindboe.

Vekker oppsikt

Det får representanter for både Barnehageopprøret og Foreldreopprøret til å reagere.

– Dette er et veldig merkelig utspill, sier Palma Kleppe i Barnehageopprøret.

Janne Bergstå i Foreldreopprøret går enda litt lenger.

– Jeg merker at jeg blir litt forbanna. Barnehagene skal åpnes igjen etter flere uker med stengte dører, og så er et av de første innspillene fra PBL et ønske om mulighet for å ha lavere bemanning enn det som er lovpålagt. Det burde vært en, to, tre eller ti løsninger å se på før man i det hele tatt tenker den tanken. Og man burde egentlig aldri foreslå det heller. Jeg tror det er nok av foreldre som er spente på denne barnehagestarten. Den blir i alle fall ikke tryggere av at en så stor organisasjon vil godta en lavere bemanning i barnehagene, sier hun.

Janne Bergstå i Foreldreopprøret blir frustrert over innspillet fra PBL. Her er hun med datteren Jorid i en annen anledning.
Janne Bergstå i Foreldreopprøret blir frustrert over innspillet fra PBL. Her er hun med datteren Jorid i en annen anledning.

– Får heller stenge

Palma Kleppe er en av grunleggerne av opprørsbevegelsen, som i en årrekke har jobbet for bedre bemanning i norske barnehager. Nå har hun permisjon fra jobben som barnehagestyrer, og arbeider for Manifest tankesmie.

– Når jeg leser gjennom innspillene PBL kommer med til myndighetene er det noen argumenter jeg ikke får til å henge sammen. De skriver at de vil gi sårbare barn systematisk oppfølging, men gir samtidig signaler om at driften skal legges til en tilsynsnivå. PBL gir dermed signaler til private barnehageeiere om at det kan spares, i stedet for å heller be mer ressurser og tilskudd til å kunne bemanne opp i perioden vi har foran oss, sier Kleppe.

– PBLs argument er at de ikke vet hvor mange ansatte de vil ha å spille på. De mener de må sørge for å holde barnehager åpne, og da heller med unntak fra bemannings- og pedagognormen. Er ikke det et poeng?

Palma Kleppe i Barnehageopprøret mener redusert bemanning vil bety et uforsvarlig tilbud.
Palma Kleppe i Barnehageopprøret mener redusert bemanning vil bety et uforsvarlig tilbud.

– Arbeidet vi skal i gang med nå vil kreve økt bemanning, ikke lavere. I de nasjonale føringene vil det sannsynligvis hete at barna må deles i mindre grupper og være mer utendørs. Hvordan skal du gjøre det med færre folk på jobb? Bemanningsnormen er allerede alt for lav. Med enda færre på jobb vil barnehagetilbudet bli direkte uforsvarlig, svar Kleppe og spør:

– Når vi vet at en avdeling med 18 barn med dagens bemanningsnorm det meste av dagen har to ansatte å spille på, hvordan tenker PBL at det kan kuttes ytterligere ned på antall ansatte i en krisesituasjon som dette, som vil kreve enorme personalressurser?

– Betyr det at dere mener at barnehager eller avdelinger heller bør holdes stengt, enn at de holdes åpne med en lavere bemanning?

– Ja, om barnehager kommer i en situasjon der de ikke har flere ansatte å ta av, og ikke kan hente inn flere, må de heller holde delvis stengt. Om vi skal ha forutsetninger for å ivareta smittevernstiltakene som kommer nå, må vi øke bemanningen, ikke senke den.

– Ingen er tjent med et rigid system

PBLs direktør avviser på sine side kritikken.

– Noen velger å tolke våre innspill til myndighetene i verste mening. Å tro at vi foreslår dette for å spare penger, er absurd. Derimot har vi strukket oss langt for å kunne være med å holde samfunnet i gang. Vi har hatt utvidede åpningstider, flere av våre barnehager har også holdt åpnet i påsken, og det uten noen som helst form for kompensasjon, sier Anne Lindboe.

– Og selvsagt skal barnehager som eventuelt har for lite personell til at de kan gi et forsvarlig tilbud, holde stengt inntil de har mange nok og kompetente nok ansatte tilgjengelig, legger hun til.

PBL-direktøren sier hun har stor tiltro til at både private og kommunale barnehageeiere er i stand til å gjøre vurderinger av hva som er et forsvarlig tilbud når de vet hvilke barn som kommer til å være i barnehage og hvem av de ansatte som kan komme på jobb.

– Representanter for Barnehageopprøret og Foreldreopprøret mener at en lavere bemanning vil bety et uforsvarlig tilbud. Hva sier du til det?

– Alle ønsker å gi et så godt tilbud som mulig, og om både grunnbemanningen og den pedagogiske bemanningen blir god, så er det kjempebra. Men ingen er tjent med et så rigid system som for eksempel innebærer at en barnehage som har ett eller to barn mer enn normene tilsier, blir pålagt å stenge ned og dermed heller ikke kan gi et tilbud til sårbare barn og barn av kritisk personell.

Redusert åpningstid

Lindboe sier seg imidlertid enig med Utdanningsforbundet i at kortere åpningstider kan være et tiltak for noen barnehager fremover.

– Hver barnehage må gjøre sine vurderinger ut ifra hvor mange ansatte de har tilgjengelig, hvor stor barnegruppa blir og hvor stort areal de har ute og inne. For noen kan reduserte åpningstider være en måte å løse det på.

Mens barnehagene har holdt stengt er private barnehager fått dekket tapte inntekter i form av bortfall av foreldrebetaling. Det forutsetter Lindboe at opprettholdes dersom noen barnehager må stenge igjen.

– Vi har ikke fått noe informasjon om at dette gjøres om på, så det tar jeg for gitt at fortsatt er de gjeldende reglene, sier hun.

Powered by Labrador CMS