Slik skal skolene og barnehagene holdes smittefrie

Tidlig isolering av syke, økt utetid og hyppig håndvask er blant tiltakene myndighetene vil bruke som utgangspunkt i veilederen for utdanningssektoren.

Publisert Sist oppdatert

En veileder for barnehagene vil bli lagt fram innen 16. april, mens tilsvarende for skolene vil bli lagt fram innen 20. april, opplyste Kunnskapsdepartementet tirsdag.

Det er Folkehelseinstituttet som sammen med Utdanningsdirektoratet utarbeider veilederen for smittevern i barnehager, skolefritidsordninger og skoler.

Veilederen vil ta utgangspunkt i kapittel 4 i rapporten om tiltak på skole- og barnehageområdet, opplyser Folkehelseinstituttet. Rapporten, som er utarbeidet av utdanningsdirektør Hege Nilssen, Bufdir-direktør Mari Trommald og overlege Margrethe Greve-Isdahl ved Folkehelseinstituttet, ble publisert tirsdag.

Hyppig håndvask og tidlig isolering

Blant tiltakene ekspertgruppa foreslår i barnehager og på skoler, er:

  • Opplæring i gode håndvask- og hosterutiner, og håndvask med lærer til stede ved starten av skoledagen, før og etter friminutt, etter toalettbesøk og før spising.
  • Vask av overflater som berøres ofte ved at elever kan vaske over egen pult daglig. Leker og tastaturer må også vaskes av. Øvrig vask utført daglig med særlig fokus på hyppige berøringspunkter, som lysbrytere og dørhåndtak.
  • Tidlig isolering av syke. Barn med luftveissymptomer må være hjemme. Barn som utviser symptomer på luftveisinfeksjon i barnehage/skole, skal sendes hjem. I tilfeller der syke barn må hentes av foresatte, er det en fordel om barnet kan vente på et eget avlukket rom eller utendørs sammen med en ansatt.

Foreslår merking på gulv

Barn har til nå ikke vist å ha risiko for alvorlige sykdomsforløp av covid-19, men for å hindre kontaktsmitte og beskytte risikogrupper, mener ekspertutvalget dette er viktig:

  • Sikre at alle elever har egen pult, og ta i bruk større lokaler.
  • Opprette merking på gulvet av anbefalt avstand mellom elever i klasserom og områder det kan oppstå kø.
  • Ulike tidspunkter for friminutt og økt bruk av utetid/utebarnehage/uteskole.
  • Antall skoledager i uka kan kuttes etter modell fra Singapore.
  • Ansatte som tilhører risikogruppene, bør få tilrettelagt mulighet for hjemmekontor og videokonferanser, eller omplasseres til andre oppgaver.

Åpner i slutten av april

Barnehagene åpner igjen 20. april, mens 1. til 4. trinn på barneskolene, SFO og 2. og 3. klasse på yrkesfaglig videregående skole åpnes 27. april etter å ha vært stengt siden 12. mars.

Regjeringen fulgte ikke ekspertutvalgets faglige råd om å åpne hele barnetrinnet. På Nitimen onsdag forklarte statsminister Erna Solberg (H) at dette blant annet er av plasshensyn.

– Vi tenker at i den praktiske verden, så trenger man nå bedre plass for å ha større avstand mellom de yngste barna, kanskje jobbe i flere grupper og på en annen måte, og da vil mange skoler ikke ha plass til alle elevene på en gang, sa statsministeren.

Solberg understreket også at om det skulle bli smitte på en skole, vil kanskje hele klassetrinnet eller deler av skolen stenge ned.

Rådene må fungere i praksis

Leder i Utdanningsforbundet sier til Utdanningsnytt at han er mest bekymret for smittevernet i barnehagene.

– Det blir en utfordring å ivareta smittevern i barnehager, og vi kjenner fortsatt ikke hvilke smittevernregler som blir gjeldende. Samtidig må vi stole på at regjeringen vet hva de gjør, og at deres avgjørelser er tatt på helt klare smittevernråd fra helsefaglige myndigheter, sier Handal, og understreker at de forventer å bli tatt med i prosessen når smittevernsreglene skal utarbeides.

Powered by Labrador CMS