Geir Røsvoll og Tor Arne Gangsø.

Tariffrist ved midnatt

Kommuneøkonomi i fritt fall og trusler om streik

Ved midnatt i kveld er det forhandlingsfrist i statlig område, KS-området og i Oslo kommune. Blir de ikke enige, må partene til Riksmekleren. 

Publisert Sist oppdatert

Utdanningsnytt følger tariffinnspurten.

I år er det hovedoppgjør. Det betyr at det skal forhandles om ny toårig hovedtariffavtale, ikke bare kroner og øre som i et mellomoppgjør. 

Et av temaene som Unio mener må utredes i årets forhandlinger, er om lærerne i skolen bør ha en egen tariffavtale med egne forhandlinger.  Lærerne i skolen har sakket akterut i lønnsutviklingen de siste ti årene sammenlignet med flere andre grupper med høyere utdanning. Arbeidstakersiden lurer nå på om det kan være gunstig å skille ut lærerne i et eget lønnskapittel. Det vil i så fall innebære at lærerne også har egne lønnsforhandlinger.

Samtlige involverte forhandlingssammenslutninger har kravet om økt kjøpekraft – det du har igjen av lønnsøkningen når inflasjonen har tatt sitt – øverst på sin kravliste, melder NTB.

Truer med streik

I forkant av tariffstarten sa KS' forhandlingsleder Tor Arne Gangsø, at kommuneøkonomien er i fritt fall. Kommunene rapporterer særlig om rekrutteringstrøbbel innen helse og barnehage, sa Gangsøe den gang.

Han viser til at det er dyrtid og rentesmell på rentesmell for norske lånekunder, og antyder at en lønnsfest i kommunesektoren i verste fall kan føre til ytterligere prisvekst og stramming av renteskruen.

For to år siden endte lærerne med å gå ut i en tre måneder lang streik fordi de følte seg nedprioritert til fordel for sykepleierne. Den situasjonen kan gjenta seg i år. KS har tydelig signalisert at behovet for bedre lønnsvilkår i helsesektoren spesielt vil være et sentralt tema i forhandlingene. 

Unios forhandlingssjef, Klemet Rønning-Aaby, har svart på tiltale, og advarer KS mot å la en lønnsvekst for helsepersonell gå på bekostning av lønnsutviklingen for lærerne.  

– Forrige gang oppgjøret gikk til mekling, ble lærerne kastet under bussen. Hvis mekleren gjør det en gang til, blir det konflikt i KS-området, sa  Rønning-Aaby ved forhandlingsstarten. 

Frontfaget

Det gjenstår å se hvor dette ender. I frontfaget kom man til enighet etter å ha meklet nesten et døgn på overtid.  Den samlede rammen er på 5,2 prosent. Det tilsier økt kjøpekraft på 1,1 prosent, hvis anslaget til Teknisk beregningsutvalg for prisveksten slår til. TBU har anslått prisvekst på 4,1 prosent i år.

Blir man ikke enige, starter meklingen allerede på torsdag. Fristen for meklingen er midnatt 23. april.  Lykkes de ikke her, må partene gjennom en siste runde med tvungen mekling før en eventuell konflikt – ergo streik – er et faktum, skriver NTB.

Oslo

Kommuneoppgjøret omfatter 450.000 arbeidstakere, mens statsoppgjøret omfatter ytterligere 165.000 ansatte. Tariffoppgjøret i Oslo kommune gjelder for 16.500 offentlig ansatte.

Forhandlingene i Oslo føres mellom Oslo kommune ved byrådsavdeling for finans, og de fire forhandlingssammenslutningene LO Kommune Oslo, Unio, Akademikerne og YS. Også her står reallønnsøkning øverst på prioriteringslista.

Powered by Labrador CMS