Overlege Are Stuwitz Berg i Folkehelseinstituttet (FHI).
Overlege Are Stuwitz Berg i Folkehelseinstituttet (FHI).

– Det er en illusjon å holde god avstand i en barneskolehverdag

Smitten vil trolig øke når barnehager og skoler åpner opp igjen og et råd er å holde god avstand. – Men i en skolehverdag vet vi at det er en illusjon, og spesielt for dem som jobber med de yngste barna, sier overlege i FHI, Are Stuwitz Berg.

Publisert Sist oppdatert

Derfor har rådene ved høyere smittetrykk heller fokusert på å minske kohorter enn at barn skal holde avstand.

– Vi har ikke gitt råd om å holde avstand blant mindre barn i barnehager og skoler, kun til de eldre elevene, forklarer Berg.

Smitten i samfunnet er i ferd med å øke, sier Berg, og forklarer det med at det er en naturlig følge av at vi har hatt et lavere tiltaksnivå en periode.

– Landet har vært gjenåpnet gjennom sommeren og vi er tilbake til en mer eller mindre normal hverdag. Et lavere tiltaksnivå nivå i barnehager og på skolene vil kunne gi samme bilde. Men i hvilken grad det vil bidra til smittespredning, er tidlig å si, forteller han.

FHI mener at vi vil se mer smitte i de høyere trinnene, fra ungdomsskolen og opp til universitetene. På de lavere trinnene vil det trolig bli noe mindre smitte.

– Hvorfor tenker dere slik siden man på nyåret fikk tall som viste et høyere smittetrykk blant lærere som jobbet i barnehage og på de lavere trinnene på grunnskolen?

– Det kan handle om nærhet til barna i arbeidet, men også andre faktorer. Tendensen til høyere smittetrykk blant disse gruppene var først og fremst knyttet til tall fra Oslo, hvor vi vet at det var høyere smittetrykk blant unge voksne, sier han.

Mange assistenter tilhører den aldersgruppen i Oslo, for eksempel.

Les: – Man har ikke automatisk rett på erstatning om man blir smitta i jobben

– Vi ser at barn i de lavere klassene i mindre grad smitter andre og hverandre; det er oftest slik at barn blir smittet av voksne. Og vi ser at det er høyere smitte blant de eldre barna og unge voksne, sier Berg.

– Tøffere for viruset

– Hvor mye tåler vi før det blir aktuelt med ny nedstengning?

– Det er et vrient spørsmål. Vi har en annen situasjon denne høsten enn på samme tid i fjor. Om noen få uker vil vi få en nokså gjennomvaksinert befolkning. Dermed vil vi kunne tåle mer smitte uten at det får alvorlige konsekvenser, sier han.

Men han vil ikke spå akkurat hvor mye, og når, man skal dra i bremsen. Han tror imidlertid at vi ved økt smitte vil kunne klare oss med lokale tiltak framfor nasjonale tiltak.

– Altså la kommunene ta avgjørelsene selv?

– Ja, det stemmer.

FHI har noen generelle råd til lærere. Det handler om at både voksne og barn skal holde seg hjemme hvis de er syke, og at vi må fortsatt være flinke med håndhygienen.

– Og der det er er mulig kan man holde god avstand, som til kolleger, andre voksne og de eldre barna og ungdommene.

Les: Hver fjerde lærer er fullvaksinert én uke før skolestart

Mange lærere er bekymret for hvordan høsten blir når barnehager og skoler åpner opp igjen. Til dem minner Berg om at én dose beskytter godt mot alvorlig sykdom.

– Det er tøffere for viruset når flere er fullvaksinert. Vi blir mindre smittsomme og det er færre mennesker å hoppe fra for et virus. Vi er i en mye bedre situasjon enn vi var i fjor høst. Og den blir bedre og bedre, sier Berg.

– Man skal ikke være for engstelige

I løpet av pandemien, som torsdag denne uken er inne i sin 17. måned, har vi opplevd at trafikklysmodellen er flittig brukt, både nasjonalt og lokalt. Når barnehager og skoler nå åpner opp for fullt neste uke, gjør de det på grønt nivå.

– Når må kommunene igjen vurdere gult?

– Vi er i en situasjon der vi tåler å begynne på grønt nivå, og vi tåler den risikoen som er der. Det er litt høyere toleranse for mer smitte enn før. Nasjonale tiltak tror jeg ikke vi skal snakke om, men heller se på dette spørsmålet lokalt. Når kommunen ser at de trenger en pause på grunn av smittetrykket, er det naturlig å stramme til, sier han.

– Er det smittetall som legges til grunn når man vurderer å stramme inn, eller sykehusinnleggelser?

– Ideelt sett skulle vi sett på sykehusinnleggelser, men problemet er at de henger litt etter. Så vi må fortsatt forholde oss til smittetallene.

– Har landets lærere grunn til å være bekymret?

– Jeg er ikke i posisjon til å si om folk skal være bekymret eller ikke. Men jeg kan berolige å si at vi har stått godt i denne pandemien og vi vil fortette å stå godt. Rådene og tiltakene har i stor grad hjulpet oss gjennom dette, samtidig må vi passe på å ikke ha en for høy tiltaksbyrde. Man skal ikke være for engstelige, men beskytte seg der man kan, sier han og avslutter:

– Sannsynligheten for å bli alvorlig syk når man er vaksinert, selv med en dose, er liten. Så det viktigste vi kan gjøre er å ta imot tilbudet om vaksine når vi får det.

Powered by Labrador CMS