Lærerleder fra Bahrain mottok pris i Oslo

Nestleder Jalila al-Salman mottok onsdag Arthur Svensson-prisen for faglige rettigheter på vegne av Bahrains lærerorganisasjon (BTA). Tidligere leder Mahdi Abu Deeb sitter fremdeles fengslet.

Publisert

– Jeg er veldig takknemlig for å motta denne prisen på vegne av mine lærerkolleger. Myndighetene i Bahrain underminerer vår ytringsfrihet, vår organisasjonsfrihet og vår forhandlingsrett, sa Jalila al-Salman i sin tale i Folkets Hus i Oslo i dag.

Prisen ble delt ut av komitéleder Leif Sande, som er leder i LO-forbundet Industri Energi. – Vi tar ofte vår ytringsfrihet, organisasjonsfrihet og frie forhandlingsrett som en selvfølge. Slik er ikke virkeligheten for mange av våre fagforeningskolleger verden rundt. De utsettes for trusler, vold, tortur og noen ganger drap. I flere land går det i gal retning. Det gjelder blant annet i Saudi-Arabia, De forente arabiske emirater og Bahrain, sa Sande.
Utdanningsforbundet har vært med på å nominere tidligere leder Mahdi Abu Deeb (52) og nestleder Jalila al-Salman (47) i Bahrains lærerorganisasjon (BTA) til Arthur Svensson-prisen for faglige rettigheter.
I talen sin sa Jalila al Salman at situasjonen i Bahrain er blitt vanskeligere de siste årene.
– Det myndighetene nå gjør, med sin måte å opptre på, er at de også underminerer barns utdanningsmuligheter, sa hun.
Ifølge al-Salman fengsles barn helt ned til 11 år for å ytre seg kritisk om regimet. Hun sa også at 400 studenter i dag sitter fengslet og at mange av dem utsettes for vold og tortur i fengslene.
– Elever og studenter trues med at de mister skoleplassen sin dersom de ytrer seg kritisk, sa hun.

Organisasjonsforbud
Jalila ble løslatt i 2012 etter å ha sonet åtte måneder i fengsel. Mahdi Abu Deeb soner en straff på fem år. Selv om Jalila er løslatt fra fengsel, får hun ikke praktisere som lærer.
Rundt 7000 lærere streiket i 2011, ifølge komitélederen. Av disse ble 50 lærere drept, 1000 ble såret og 140 lærere mistet jobben. Det er i dag forbudt å organisere seg i Bahrains lærerorganisasjon.
Jalila al- Salman fortalte at mange tidligere lærere er blitt erstattet av ufaglært arbeidskraft.
– Myndighetene kaller dem «frivillige». Mange av de «frivillige» fungerer som angivere for regimet. De sprer frykt. Hvis en lærer for eksempel glemmer å ta med seg papirene sine når de forlater et klasserom, kan det medføre to dagers utestengelse og trekk i lønn, sa hun.
Alt dette har gjort at skoleresultatene i Bahrain faller på statistikken, forklarte al-Salman.
Hun sa at de fallende skoleresultatene er offisielle, de blir publisert av Bahrains.

Sitter fremdeles fengslet
Da den tidligere presidenten i Bahrains lærerorganisasjon Mahdi Abu Deeb oppfordret lærere til å streike under massedemonstrasjonene i Bahrain i mars 2011, ble han arrestert og fengslet.
Sammen med Jalila al-Salman og andre styremedlemmer i BTA ble Mahdi arrestert og dømt i Bahrains militære rett.
Jalila al-Salman ba norske arbeidstakerorganisasjoner, Amnesty Norge og norske myndigheter om hjelp til å legge press på myndighetene i Bahrain for at de skal endre sin politikk, samt respektere retten til å ytre seg, organisere seg og den frie forhandlingsretten.
Education International og Amnesty International krever at Bahrains myndigheter umiddelbart og ubetinget løslater Mahdi. De har definert ham som en samvittighetsfange, fengslet for å ha brukt sin ytringsfrihet og forsamlingsfrihet.

Powered by Labrador CMS