Barnehagelærere som tar videreutdanning opplever lite interesse blant kolleger for ny kunnskap

Få gir uttrykk for at videreutdanningen har hatt konsekvenser for samarbeidet i barnehagen.

Publisert

I en fersk undersøkelse, laget av NIFU, svarer barnehagelærere på hvordan de har opplevd å ta videreutdanning.

Rapporten viser at ni av ti av de spurte er godt fornøyd med videreutdanningen. Hele 95 prosent oppgir også at utdanningen har vært relevant for arbeidet i barnehagen. Men mange sier at de opplever en manglende interesse, tilrettelegging og etterspørsel fra kollegiet i barnehagen for hva de har lært.

22 prosent sier at de i svært liten grad eller liten grad har samarbeidet med andre i barnehagen om å bruke det de har lært på studiet.

Det er også få som gir uttrykk for at videreutdanningen har hatt konsekvenser for samarbeidet i barnehagen, og som har brukt kollegaer i barnehagen i kunnskapsdelingen i løpet av studieperioden.

Les også: Forlater barnehageyrket: Savnet av kritiske refleksjoner har fulgt meg i jobben

Åtte tilbud

Videreutdanning for barnehagelærere reguleres av strategien Kompetanse for framtidens barnehage. Målsettingen for denne strategien er å sikre alle barn et barnehagetilbud av høy kvalitet.

For barnehagelærere er det opprettet tilbud om videreutdanning i åtte tema: (1) språkutvikling og språklæring (både nettbaserte og stedsbaserte tilbud), (2) fysisk motorisk utvikling og aktivitet, (3) pedagogisk ledelse og læringsmiljø, (4) realfag i barnehagen (helt nettbasert tilbud), (5) spesialpedagogikk, (6) veilederutdanning for praksislærere, (7) veilederutdanning og (8) tilleggsutdanning i barnehagepedagogikk.

Videreutdanning blant barnehagelærere

Undersøkelsen utføres av NIFU og publisert på Utdanningsdirektoratets hjemmesider.

Spørreundersøkelsen er rettet mot de 846 barnehagelærerne som startet på videreutdanning i studieåret 2021/2022.

Totalt 47,9 prosent besvarte undersøkelsen.

Minst kunnskapsdeling i skolen

Den ferske NIFU-rapporten ser spesielt på barnehagelærernes opplevelser av videreutdanning, men den sammenligner også deres svar med svarene fra lærere og yrkesfaglærere.

Det er sistnevnte som oppgir at de i størst grad samarbeider med andre fra skolen om å bruke det de har lært. Over halvparten oppgir at de gjør det i stor eller svært stor grad.

Her skiller de seg i særlig grad fra lærerne ellers i skolen.

Hele 34 prosent av dem oppgir at de i svært liten eller liten grad har samarbeidet med andre på skolen om det de har lært. To av ti sier at de heller ikke har diskutert det de har lært med kolleger.

Powered by Labrador CMS