Vi mener det er en feilslått antagelse at vi er på vei mot en skole som kun består av faglærere uten relasjoner til elevene sine, skriver lederen i Pedagogstudentene i Utdanningsforbundet.

Grunnskolelærerutdanninger på masternivå er en seier

En integrert master for grunnskolelærerutdanningene på masternivå er en seier. En seier for elevene, en seier for foreldrene, for utdanningsløpet og for lærerprofesjonen.

Publisert Sist oppdatert

I forrige uke kunne man lese Dosent Emeritus i pedagogikk Kirsten Margrethe Limstrand sine betraktinger på lærerutdanningen i et historisk perspektiv. Ifølge Limstrand har vi mistet mye på veien fra toårige lærerutdanningene på 60-tallet til dagens femårige grunnskolelærerutdanninger på masternivå.

Jeg tror ikke utviklingen de siste årene har ført til tap. En integrert master for grunnskolelærerutdanningene på masternivå er en seier. En seier for elevene, en seier for foreldrene, for utdanningsløpet og for lærerprofesjonen.

Les denne! Dystre tall for opptak til lærerutdanning i distriktene, særlig i Nord-Norge

Pedagogstudentene, vi som organiserer landets lærerstudenter, har i mange år jobbet for at grunnskolelærerutdanningene skulle gå fra å være fireårige til å bli femårige masterutdanninger. Vi deler Utdanningsforbundets syn om at de fleste lærere i framtida vil ha master. Vi mener fremtidens lærere skal være masterutdannede, fordi vi vil ha en skole der læreren har høy faglig, didaktisk og pedagogisk kompetanse. Barna og elevene våre vil vinne på at vi er trent i kritisk tenkning på høyt nivå, at vår utviklingskompetanse er med oss i alt vi gjør, og at vi har med oss høy kompetanse om å utvikle og motta ny kunnskap.

Gjennom masterutdanningene vil vi styrke evnen til å bygge relasjoner med elevene og til å være kulturformidlere, ikke miste den. Vi mener det er en feilslått antagelse at vi er på vei mot en skole som kun består av faglærere uten relasjoner til elevene sine. Vi synes det er synd at Limstrand tegner at bilde av at det er et motsetningsforhold mellom masterutdanning og studentenes relasjonskompetanse.

Grunnskolelærerutdanninger på masternivå er ikke en del av problemet, de er en del av løsningen. Nylig har en internasjonal rådgivningsgruppe levert en rapport med sine råd om videreutviklingen av grunnskolelærerutdanningene. De er tydelige på at den nye grunnskolelærerutdanningen har et stort potensial, men at det trengs både tid til at lærerutdanningsreformen skal få virke, og at det må bevilges mer penger.

Vi må alltid strekke oss lenger for å utvikle alle lærerutdanningene våre. Vi må satse på bedre praksis. Gode praksisstudier skapes ikke av lærerutdanningene alene, men må oppstå i samarbeidet mellom partene, og kloke hoder med et felles mål for øye. Da kan vi sammen skape gode lærerutdanninger med en sterk, autonom lærerprofesjon, som er til det beste for barna og elevene i fremtidens skole.

Det ligger i pedagogikkens natur, den skal være i kontinuerlig utvikling, ikke isolert fra sin fortid, men likevel på vei mot fremtiden. Vi som i fremtiden skal utgjøre lærerprofesjonen og stå i front av utvikling tror masterkompetansen vår vil være uvurderlig. Vår masterkompetanse skal bidra til at vi som utgjør profesjonen i dag og i fremtiden står rusta til å lede utviklingen.

Da er vi avhengige av at profesjonen vår, arbeidsgiverne våre og lærerutdanningene drar i samme retning. En retning der lærerprofesjonen får mulighet til å utvikle seg innenfra. Da tror vi masterkompetansen er en nøkkel.

Powered by Labrador CMS