Jeg har jobbet som matematikklærer i 20 år, og har til gode å se en tentamen og eksamen som er laget slik at elever med karakteren 2 og 3 kan gå hjem og føle at de har mestret på sitt nivå. Ill.foto: Utdanning
Jeg har jobbet som matematikklærer i 20 år, og har til gode å se en tentamen og eksamen som er laget slik at elever med karakteren 2 og 3 kan gå hjem og føle at de har mestret på sitt nivå. Ill.foto: Utdanning

«Hva med å lage tentamen og eksamensoppgaver i matematikk som elevene har forutsetninger for å løse»

Tentamen- og eksamensoppgavene i matematikk, som tilsynelatende skal være enkle, er pakket inn i tekst og formuleringer som gjør at det er umulig for elevene å løse dem. Dessuten er det altfor få oppgaver som elever med karakterene 2 og 3 klarer å løse.

Fokuset på å løfte matematikkfaget til nye høyder har vel aldri vært større. Vurdering for læring står sterkt, og tilpasset opplæring har vel egentlig aldri hatt større fokus enn nå. Alle forlag som utgir bind i matematikk, skal egentlig være ledestjerner for hvordan vi ønsker at vurdering av våre elever skal foregå.

Det samme gjelder, og kanskje i enda større grad, de som lager eksamen i matematikk for 10. trinn. Jeg har jobbet som matematikklærer i 20 år, og har til gode å se en tentamen og eksamen som er laget slik at elever med karakteren 2 og 3 kan gå hjem å føle at de har mestret på sitt nivå. Oppgavene som tilsynelatende skal være enkle, er pakket inn i tekst og formuleringer som gjør at det er umulig for elevene å løse dem. Dessuten er det altfor få oppgaver som disse elevene klarer å løse.

Del 2 er så tekstbasert at den blir betraktet til kun for elever med høy måloppnåelse. Slagordet «for elever flest» blir gjort til skamme. Jeg blir kvalm når jeg hører: «ja ja.. de må jo vurderes likt». Må elevene vurderes med lik «prøve» i matematikk? Jeg er totalt uenig, og forstår ikke hvorfor forlag og eksamensprodusenter ikke kommer opp med bedre alternativer. 

Hva med å lage tentamen og eksamensoppgaver som elevene har forutsetninger for å løse. Hva med MAX 4-eksamen? Da kan elever med middels og lav måloppnåelse få utnyttet sin tid, kompetanse, og ikke minst føle de mestrer. Til informasjon så har en MAX 4-eksamen utelatt oppgaver på høy måloppnåelse og erstattet med flere oppgaver på lav og middels måloppnåelse.

Til tentamen må vi lærere lage disse MAX 4 (3)-oppgavene selv, og da føler vi at vi bryter loven. På eksamen eksistere de ikke. Elever på lavt og middels minus nivå får ikke vist sin kompetanse ved å gjennomføre dagens tentamen/eksamen. Da snakker vi om cirka halvparten av elevene i Norge.

Er ikke det litt skremmende?