Sju matematiske prinsipper som påvirker livene våre

Bokmelding: Matematikk forteller mye om verden rundt oss, og kunnskapen den gir oss, kan være forskjellen mellom suksess og katastrofe, liv og død.

Publisert

Vi bruker matematikk så godt som hele tiden, blant mye annet i hvordan vi kommuniserer med hverandre, hvordan vi reiser, hvordan vi jobber. Mange er nok klar over dette, men ikke alle setter seg ordentlig inn i matematikkens betydning. I stor grad påvirker også matematikken resultatene på sykehus, i rettssaler og mye mer.

Forfatteren Kit Yates har en doktorgrad i anvendt matematikk fra 2011, og det er spesielt den siden av matematikken han deler med oss. I denne boken viser han hvordan livene våre er gjennomsyret av matematikk. Boken er meget interessant, og også for dem som har liten matematisk bakgrunn, vil den utvilsomt være veldig godt lesbar. Den tar oss med på spennende reiser som viser hva matematikk faktisk er.

Selv om forfatteren skriver at dette ikke er en matematikkbok, mener han at alle kan forstå og beherske matematikk. Og innholdet i boken vil utvilsomt føre til god matematisk forståelse for leserne. Samtidig vil nok en del av innholdet for mange framstå som store utfordringer. Men ikke gi opp! Les videre!

Boken presenterer på en tydelig måte hvor viktig matematikk er i hverdagen vår, hvordan den brukes og misbrukes, samt at den synliggjør utfordringer og misforståelser. Og den vil også være frigjørende for folk som føler/tror at de ikke behersker matematikk. Dette har utvilsomt også en meget god oversettelse, ved Lene Stokseth, mye av æren for. Yates skriver at dette heller ikke er en bok for matematikere. Selv er jeg matematiker. Jeg likte boken veldig godt, og jeg er sikker på at matematikere generelt sett også vil finne den meget interessant. Den behandler en rekke matematiske temaer på en måte som blant annet gir oss gode tips til bruk i undervisning.

Boken inneholder syv kapitler, som er delt i en rekke «underkapitler.» Hvert kapittel er viet et matematisk prinsipp, blant mye annet eksponentiell vekst og sannsynlighet, og det vises på en lett forståelig måte hvordan de ulike konseptene utspiller seg i det virkelige liv. Hendelser som har «snudd livet på hodet» for mange på grunn av feilaktig bruk av matematikk beskrives, noe som for eksempel kan spille en avgjørende rolle for pasienter som rammes av defekte gener, gründere som går fallitt og så videre.

I innledningen gir forfatteren et interessant eksempel på bruk av prinsippet fangst-gjenfangst. Han og sønnen fanger et antall snegler i hagen, merker noen av dem og slipper alle løs. Neste dag fanger de omtrent et tilsvarende antall, der noen få er merket. Ut fra det vises det hvordan antall snegler som totalt befinner seg i hagen deres, kan beregnes. Han viser også hvordan dette matematiske prinsippet er aktuelt å bruke i en rekke andre konkrete tilfeller.

LES: Yngve har skrevet lærebok om tallmagi og hurtigregning

Yates er en dyktig historieforteller, og han beskriver en rekke hendelser som i utgangspunktet virker temmelig overraskende, og der bruken av matematikk (som ofte er feil brukt) har spilt en kritisk rolle. Han forklarer hendelsene ut fra gode, elementære og lett forståelige matematiske resonnementer, noe som utvilsomt vil føre til at svært mange blir interessert, og vil lære mye. Noen eksempler: sykehuspasienter, foreldre som har mistet barn, investorer som har mistet formuer, uskyldige ofre for misbruk av loven. Og mye, mye mer, alt på grunn av matematiske misforståelser. Han viser oss enkle matematiske regler som kan hjelpe oss til å ta bedre beslutninger.

Bokmelding

Matte på liv og død av Kit Yates

Oversatt av Lene Stokseth

Cappelen Damm 2022

327 sider

Boken behandler også grensene mellom ekspertise i matematikk og beslutninger som gjennomføres, og dessuten feilaktige konklusjoner som trekkes av fagfolk, som ikke på riktig måte bruker den enkle matematikken som de ut fra utdannelsen sin egentlig bør beherske. Et av de mange eksemplene er sannsynligheten for brystkreft hos kvinner som tar mammografi. Bare 10 prosent av kvinnene med positiv test har brystkreft. I eksemplet det vises til i boka var bare én av fem gynekologer klar over dette, noe som førte til feil beskjed for de aller fleste som testet seg.

LES: – Det er veldig få som vet mye om tilfeldighetenes verden

Selv om mange i utgangspunktet tenker/ tror at de ikke liker matematikk, er jeg ganske sikker på at innholdet i denne boken vil endre det for de aller fleste. Boken inneholder også svært mange interessante kildehenvisninger som vil skape enda større forståelse for forhold som beskrives.

Powered by Labrador CMS