Engasjerende matematikkopplæring

Denne boka er et nyttig verktøy for å få elevene med seg fra begynnelsen, ifølge vår anmelder.

Publisert Sist oppdatert

De fleste matematikklærere har nok hørt utsagn som «Matematikk er så kjedelig» og «Jeg kommer aldri til å få bruk for dette». Et viktig spørsmål er hvordan læreren kan skape et godt læringsmiljø for hele klassen med et slikt utgangspunkt.

Denne boka gir ikke noe endelig svar på dette spørsmålet, men den vil utvilsomt være et nyttig verktøy for å få med seg elevene fra starten av timen.

Boka inneholder 37 såkalte oppvarmingsoppgaver. Disse er utformet slik at de skal skape engasjement og gi mestringsfølelse hos elevene. Oppgavene er morsomme, og terskelen for deltakelse er lav.

Bokmelding

Mer matematikk, takk!
Oppvarmingsoppgaver som engasjerer elevene

Av Gaute Hovtun

Universitetsforlaget 2021

Det er svært viktig at elevene opplever mestring. Forfatteren viser til konkrete forskningsresultater omkring dette, og viser spesielt til fem faktorer som er av vesentlig betydning, og som dreier seg om ytre og indre motivasjon.

Les også: En annerledes matematikk-undervisning

Oppgavene i boka vil utvilsomt bidra til å hjelpe fram flere av faktorene som spesielt er nødvendige for å skape indre motivasjon for læring hos elevene.

Til hver oppgave følger en grundig beskrivelse av hvordan aktiviteten kan gjennomføres sammen med elevene, en forklaring av matematikken som ligger bak oppgaven, samt gode didaktiske tips.

Boka henvender seg i første rekke til matematikklærere og matematikklærerstudenter, men den er også aktuell for foresatte – og også for lærerutdannere i matematikk.

Det er flest oppgaver beregnet for elever på 5.-10. trinn, men oppgavene kan greit justeres, slik at lærere på ulike trinn vil kunne bruke dem som hjelpemiddel til å lage egne oppgaver, tilpasset sine egne elever, både til oppvarming og som mer tradisjonelle oppgaver.

Det er ingen tvil om at oppvarmingsoppgaver kan bidra til å skape en positiv start på matematikktimen, og sannsynligvis vil flere elever ønske seg «mer matematikk, takk», noe som er et selvsagt mål for alle matematikklærere – uansett klassetrinn.

Boka er inndelt i syv kapitler – med en rekke ulike oppgavetyper, der de fleste aktuelle temaer for de ulike klassetrinnene er representert, med gode, tilpassede oppgaver.

Som forfatteren framhever, vil mange av oppgavene framstå som en form for magi for elevene, og skape undring og overraskelser, noe som vil gi mange elever både driv og motivasjon til å finne ut hva slags matematikk som er utgangspunktet for oppgaven, og som også mange vil oppleve som spennende.

Et viktig poeng i undervisningssammenheng er at hele klassen involveres, at det skapes dialog med elevene, og oppgavene i et av de syv kapitlene i boka er designet nettopp for å skape dialog.

Det er viktig at elever allerede i barneskolen får oppgaver som kan hjelpe dem til å bli klare for algebraisk tenkning.

Algebra, eller bokstavregning, er noe mange elever sliter med, uavhengig av trinn. Det er viktig at elever allerede i barneskolen får oppgaver som kan hjelpe dem til å bli klare for algebraisk tenkning. Flere av oppgavene i boka kan enkelt justeres slik at dette kommer med.

Likevel vil nok mange med god grunn mene at forfatteren burde fokusere mer direkte på det, noe som anbefales gjort i neste utgave.

Powered by Labrador CMS