La spesialister undervise i matematikk

Debatt: Hvis elevene skal få en dypere forståelse for matematikk, må de har lærere som kan både faget og didaktikken.

Publisert

Matematikk er trolig det vanskeligste for alle parter i utdanningssystemet, samtidig som samfunnet trenger mye matematisk kompetanse.

For å bedre opplæringen i matematikk innførte den forrige regjeringen krav om karakteren 4 i fagene 1P og 2P på videregående skole for å starte på lærerstudiet. Disse fagene er for det meste repetisjon fra ungdomsskolen, så karakteren 4 er ikke spesielt krevende.

Var det et fornuftig krav? Hjalp det? Vi fikk i hvert fall færre lærere, noe som slett ikke var hensikten.

Matematikk er krevende på mange måter for elevene. Ny kunnskap bygger hele tiden på at eleven har forstått faget hittil. Mister en fotfestet på et nivå, må en likevel fortsette til neste trinn. Der skjønner en selvfølgelig enda mindre.

Les også: Meningsfull matematikk-undervisning for alle

Slik kan det fortsette i årevis. Selvtilliten knekkes, samtidig som en gjerne liker skolen mindre og mindre. Bare hvis du skjønner svært lite, kan du få ekstra hjelp, som regel vel seint.

De elevene som får bygd sine kunnskaper på pugging av framgangsmåter, formler og regler, har ingen solid grunnmur. De mangler den grunnleggende forståelsen og kreativiteten som kreves når de skal lære mer eller løse oppgaver i nye situasjoner. De kan nok klare seg godt noen år, men etter hvert blir det vanskeligere. Jeg ser det ofte på ungdomsskolen.

For å bidra til denne grunnleggende og dypere forståelsen hos elevene, må de ha lærere som kan både faget og ikke minst didaktikken. Lærerne må vite hvordan det bør undervises i brøk, algebra, prosent med mer for at emnene skal være logiske og forståelige for elevene. Og helst slik at elevene selv kommer fram til reglene og de gode tenkemåtene.

Da holder det ikke med mastergrad i et annet fag. Barneskolene i Norge har stor tradisjon for å bruke såkalte klasselærere. Én-to lærere har klassen i alle sentrale fag, gjerne gjennom hele barneskolen. Det settes ingen andre krav til disse lærerne enn at de har lærerutdanning. For eksempel kan en med mastergrad i et annet fag gjerne bli satt til å undervise klassen sin i matematikk i sju år. Resultatet kan bli veldig dårlig, selv om læreren fikk 4 i faget på videregående skole.

Nei, la spesialistene undervise i matematikk. Det vil også bidra til bedre bruk av de menneskelige ressursene i skolen. Folk skal brukes der de er gode og trengs. I dag sløses det mye med dette.

Lærere blir ofte satt til å undervise i fag de ikke er utdannet til i stedet for å bruke sine kunnskaper der de er gode. Skal du bli god i noe, må du gjøre det ofte, helst mange ganger hver dag.

Bjørnar S. Pedersen ungdomsskolelærer i realfag, Molde

Powered by Labrador CMS