Mange varsel har kommet de siste fem årene mot Månestråle barnehage.

Bydelen ble varslet om Oslo-barnehage for fem år siden

Allerede i 2017 skrev Pedagogisk Fagteam til bydelen at barn i Månestråle barnehage i Oslo ikke fikk omsorgen de skulle. I sommer sendte PPT en bekymringsmelding til bydelen.

Publisert

«Ved flere anledninger har jeg sett barna i småbarnsgruppen/teamet overlatt til seg selv. De har for eksempel ikke sokker på og er iskalde på føttene, bleiene er fulle, de gråter og gråter og gråter uten at noen tar de opp»

Dette heter det i en epost sendt til Frogner bydel i 2017, vedrørende Månestråle barnehage/Child Planet på Majorstua. Eposten er sendt fra Pedagogisk fagteam i Frogner bydel. Observasjonene er gjort av en støttepedagog for en jente i barnehagen.

Les også: Oslo-barnehage må tilbakebetale 1,7 millioner. Eier: Barnehagen må dekke kravet

«Sitter på mobilen»

Vedkommende beskriver flere ting hun mener er uheldig i oppfølgingen av jenta. I tillegg er hun bekymret for forhold i barnehagen generelt.

«Barna kan også sitte ved matbordet og ikke få oppmerksomhet selv om de gråter og helt tydelig behøver trøst og hjelp, fordi personalet sitter konstant på mobilen. Dette skjer også når personalet sitter på gulvet med barna» heter det i dokumentet.

«Jeg har også opplevd at et barn på rundt 18mndr har fått mye verbal kjeft fordi barnet ikke gjør som den voksne ønsker. Jeg har observert ped. leder på et annet team si til et barn «Tror du noen kan bli glad i deg, når du bråker så mye?» står det.

Uanmeldt tilsyn

I juni i år fikk Bydel Frogner i Oslo nok et omfattende varsel om Månestråle barnehage etter at PPT hadde vært der for å vurdere og veilede barnehagen i 16 måneder.

I bekymringsmeldingen stiller PPT spørsmål ved det pedagogiske tilbudet og om det gis tilstrekkelig emosjonell støtte til regulering av atferd og følelser. De skriver blant annet at de har observert mye barnegråt.

Bydel Frogner gjennomførte nylig ett uanmeldt tilsyn på to timer, der de fant to avvik. Der det ene går på barnehagens fysiske miljø og det ande på å gi barna et tilrettelagt tilbud i tråd med rammeplan.

Bydelen: – Kan ikke uttale oss

Utdanningsnytt har sendt Frogner bydel en rekke spørsmål, blant annet:

  • Dere har gjennomført et totimers tilsyn. Hva har bydelen tenkt å gjøre ut over det?
  • Kommer dere til å informere foreldrene i barnehagen?
  • Det står at det er knyttet stor bekymring til barn med behov for særskilt oppfølging. Hva kommer bydelen til å gjøre for å sikre barn med spesielle behov?

– Månestråle barnehage har nettopp fått oversendt en tilsynsrapport fra bydelen. Bydelen mottok nettopp et foreløpig svar på tilsynsrapporten. Barnehagens svar er ikke behandlet i bydelen ennå og vi kan derfor ikke uttale oss før vi har fått behandlet barnehagens svar, svarer kommunikasjonsrådgiver Anette Alexandra Dey.

Utdanningsnytt har også prøvd å få svar fra tilsynsansvarlig for barnehage og barnehageansvarlig i bydelen, som begge står på kopi av mailer som ble sendt i 2017 fra Pedagogisk fagteam i bydelen. Ingen av dem vil uttale seg.

I avslaget på et innsynskrav kommer det imidlertid frem at barnehagemyndigheten har mottatt flere klager på barnehagen og at de har hatt en veiledningssamtale med barnehagen.

Det forteller også eier av Månestråle barnehage, Kari Tovar.

Eier: – Tar tilbakemeldinger svært alvorlig

Utdanningsnytt har også stilt Tovar spørsmål det som kommer frem i varselet fra 2017, hvordan de har jobbet med det som kom frem der, og om varselet fikk noen konsekvenser.

I en e-post skriver hun:

– Vi som barnehage tar alle tilbakemeldinger svært alvorlig. Dette gjaldt i 2017 og gjelder fortsatt i dag. Alle varsler og tilbakemeldinger undersøkes og kartlegges slik at vi kan få et helhetsbilde, og eventuelt sette inn tiltak, skriver Tovar.

– Barnehagen mottak i sammenheng med varsel i 2017 veiledning fra bydelen. I etterkant av dette ble foreldre, gjennom foreldrerådsleder og Samarbeidsutvalg, involvert, samt at det ble jobbet mye med dette i personalgruppen. Her ble det jobbet med alt fra holdninger og verdier til regler og rutiner. I etterkant av varslene, veiledning og involvering av foreldre og personal hadde barnehagen tilsyn på foreldresamarbeid og personalsamarbeid, hvor det ikke framkom noen avvik.

Powered by Labrador CMS