Barne- og familieminister Kjersti Toppe (Sp) sier skolefravær alene ikke er et tilstrekkelig grunnlag for å utløse meldeplikten.

Statsråd beklager til foreldre som er meldt til barnevernet uten grunn

Barne- og familieminister Kjersti Toppe (Sp) beklager til foreldre som har opplevd at skolen har sendt melding til barnevernet uten at vilkår for meldeplikt er oppfylt.

Publisert

Mange foreldre med barn som ikke klarer å gå på skolen, og som har utviklet skolevegring eller ufrivillig skolefravær, har erfart at skolen sender bekymringsmelding til barnevernet som følge av skolefraværet. Dette har skjedd uten at foreldrene selv har samtykket til dette, eller at vilkårene for meldeplikt er oppfylt, skriver Dagsavisen.

Tall fra SSB viser at barnevernet i perioden fra 2013 til 2021 har henlagt rundt 20.000 saker som de har undersøkt og vurdert etter at skolene har sendt bekymringsmelding. Hvor mange av sakene som omhandler skolevegring eller ufrivillig skolefravær, kan ikke leses ut av SSB-tallene.

Les også: Veiledere for problematisk skolefravær villeder

Barne- og familieminister Toppe kommer nå med en beklagelse til alle som har vært rammet av praksisen.

– Det er trist at de har måttet oppleve dette. Det de har blitt utsatt for, har vært en stor feil. Jeg forstår veldig godt hvilken belastning dette er, sier Toppe og legger til:

– Jeg forstår godt at mange familier har reagert på denne praksisen. Riktig praktisering av meldeplikten er avgjørende for at barnevernet skal kunne gjøre jobben sin på en god måte og finne fram til de barna som trenger hjelp.

(©NTB)

Powered by Labrador CMS