– Audun Lysbakken er selv en vel så stor trussel mot mangfoldet i barnehagesektoren, som det han hevder store private barnehageeiere er, skriver Anne Lindboe, administrerende direktør i Private Barnehagers Landsforbund. Foto: PBL
– Audun Lysbakken er selv en vel så stor trussel mot mangfoldet i barnehagesektoren, som det han hevder store private barnehageeiere er, skriver Anne Lindboe, administrerende direktør i Private Barnehagers Landsforbund. Foto: PBL

Private barnehager ER mangfoldet

Når SV-leder Audun Lysbakken hevder at mangfoldet trues av private barnehager, så er han nok en gang mer opptatt av eierskap enn tilbudet til barna.

Publisert

Begge deler er viktige, men PBL mener mangfoldet i tilbudet til barna og foreldrene er det viktigste, slik at de kan velge det barnehagetilbudet som passer best for dem.

 

Audun Lysbakkens påstand til NTB 25. november om at store barnehageaktører truer mangfoldet i barnehagesektoren gir etter vår mening en for snever forståelse av begrepet. Mangfold er mer enn eierskap, akkurat som kvalitet i barnehagen er mer enn bemanning, selv om det selvsagt er viktig.

 

Barnehagesektoren ved utgangen av 2018 preges av et stort mangfold av ulike tilbud og aktører. Få sektorer, om noen, kan vise til like stor kompleksitet og mangfold i tilbud, type driftsformer og eierstruktur, som barnehagene. I dette spiller private barnehager en helt sentral rolle.

 

Blant annet viser tall fra Utdanningsdirektoratet at 1108 private barnehager registrert med en pedagogisk profil, mot 439 kommunale barnehager. Private barnehager er i en særklasse når det kommer til å tilby barn og foreldre friluftsbarnehager, gårdsbarnehager, kulturbarnehager og tros- eller livsynsbarnehager. Slike barnehager finnes hos store og små eiere, hos stiftelser, foreninger og selskaper.

 

For oss i PBL er det viktig å presisere at et stort mangfold ikke skal åpne for ulik kvalitet på tilbudet.  Det viktigste for alle barnehager – uansett hvem som eier den, hvordan den er organisert eller hvilken pedagogisk profil den har – er at den drives godt, at tilbudet til barn og foreldre er av høy kvalitet og at de ansatte blir ivaretatt gjennom tariffavtaler fremforhandlet av partene i arbeidslivet, og anbefalt av fagforeningene for deres medlemmer.

 

Avslutningsvis vil PBL bemerke at ytre venstre i norsk politikk åpenbart er mer opptatt av eierskap i barnehagesektoren enn kvaliteten i tilbudet til barna. Dette ble igjen svært synlig da partiene Rødt og SV glimret med sitt fravær under behandlingen av en interpellasjon om kvalitet i barnehagene på Stortinget denne uken. Det skjedde bare noen få dager etter at de samme partiene ble stående nokså alene på Stortingets talerstol og forsvarte et representantforslag som i sin ytterste konsekvens nettopp ville bidra til å svekke det mangfoldet i tilbud og eierskap som kjennetegner norske barnehager i dag.

 

Med andre ord: Audun Lysbakken er selv en vel så stor trussel mot mangfoldet i barnehagesektoren, som det han hevder store private barnehageeiere er.

 

* Anne Lindboe er administrerende direktør i Private Barnehagers Landsforbund.

 

 

Powered by Labrador CMS