Hittil i år har det dukket opp flere studenter til barnehagelærerstudiene i Norge enn det er plass til. - Jeg synes en bør se på muligheten for at barnehagelærere igjen kan jobbe i skolen, sier en forsker. Arkivfoto: Utdanning
Hittil i år har det dukket opp flere studenter til barnehagelærerstudiene i Norge enn det er plass til. - Jeg synes en bør se på muligheten for at barnehagelærere igjen kan jobbe i skolen, sier en forsker. Arkivfoto: Utdanning

Det kan bli for mange barnehagelærere

Stadig flere søker seg til barnehagelærerutdanningene, og flere auditorier er mer enn fulle på grunn av overbooking. – Det er fare for at det blir for mange. Kanskje de skal kunne jobbe i skolen igjen, sier en forsker.

Publisert

I 2013 var det 2498 studieplasser ved landets barnehagelærerutdanninger. Den gang sto 67 studieplasser tomme. I fjor hadde antallet studieplasser økt til 2607, og alle plassene var fylt opp. Det var faktisk 218 flere som hadde startet enn det var plass til.

Foreløpige tall Utdanning har hentet inn fra Samordna opptak, tyder på at det er enda større overbooking i år.

Overbooking skjer i stor grad blant de aller fleste studier ved de aller fleste studiesteder i Norge.

 

 

Flere søkere

Ved flere barnehagelærerutdanninger er det flere studenter som møter opp enn tidligere. Nord Universitetet er blant dem som ser en pen økning. I fjor møtte 169 studenter til studiestart ved de ulike studiestedene og tilbudene universitetet tilbyr. I år viser den foreløpige opptellingen at 202 studenter har møtt.

Fristen for å betale inn semesteravgift er den 15. denne måned, og da vil en ha mer nøyaktige tall på hvor mange som er registrert ved Nord Universitetet. Ved lærerutdanningene ved samme universitet er det 50 ledige plasser. Dekan for begge utdanningene er Egil Solli.

– Det er meget gledelig at plassene ved barnehagelærerutdanningene fylles opp. Hvorfor det ene er mer populært enn det andre, kan jeg ikke svare for. Vi jobber jo kontinuerlig med kvaliteten på studiene og praksisplassene, sier Solli til Utdanning.

 

 

Økt anerkjennelse

En mulig grunn til at flere ønsker å utdanne seg til barnehagelærer, er at yrket har fått høyere status, mener forsker Lars Petter Gulbrandsen.

– Det kommer til å bli nok barnehagelærere i fremtiden, og det er fare for at det blir for mange. Det har lenge vært enighet om at en må ha kvalifiserte personer som jobber i barnehagen. Det er få som tør å si «dette er som en barnehage» på en nedsettende måte. Å jobbe i barnehage har fått anerkjennelse, og lønnsutviklingen har også vært forholdsvis god de siste årene, sier Gulbrandsen.

Gulbrandsen er forsker ved Norsk institutt for forskning om oppvekst, velferd og aldring (NOVA) og ga nylig ut boka «Barnehagelærere – fra mangel til overskudd».

– En grunn til at det blir for mange, er at stadig flere av dem som er utdannet barnehagelærer, blir værende i yrket, forklarer forskeren.

 

Tilbake til skolen

– Dette er en 3-årig utdannelse. Til sammenligning har lærerutdanningen blitt 5-årig. Kan det forklare at flere søker seg hit?

– Det vet vi ikke. Men at det kan spille inn, skal en ikke se bort fra. De som utdanner barnehagelærere, er flinke til å få studentene gjennom hele studiet, til tross for at en del av studentene har lave karakterer ved inntak.

– I og med at du spår at det kommer til å bli for mange barnehagelærere i fremtiden, hva bør en gjøre?

– Jeg synes en bør se på muligheten for at barnehagelærere igjen kan jobbe i skolen. Når seksåringene ikke skal tilbake til barnehagen, er det en idé å sende barnehagelærerne inn i skolen igjen, slik det var da Reform 97 ble innført, sier Gulbrandsen.