Barnehagene trenger pensjonsavtaler som treffer

Debatt: En forutsigbar pensjonsavtale bidrar til trygge og gode arbeidsforhold, og det fortjener alle de som passer på det mest dyrebare vi har.

Publisert Sist oppdatert

Virke er opptatt av at tilskuddene skal innrettes på en treffsikker måte, dette inkluderer selvfølgelig også pensjon.

Vi mener forslaget om reduksjon fra 13 til 10 prosent pensjonspåslag i en innføringsperiode fra 2022 til 2024 ikke er treffsikkert nok, og at dette ikke er rette vei å gå for å få bukt med tilskudd som ikke blir brukt etter intensjonen. Virke har ønsket at barnehagene heller skal få dekket sine reelle pensjonskostnader.

Utfordringen med ordningen slik den er foreslått nå, er todelt. På den ene siden vil det fremdeles være barnehager som har pensjonskostnader under ti prosent. På den andre siden har vi de barnehagene som har høyere kostnader enn de ti prosentene som må gjennom søknadsordninger for å få dekket de reelle utgiftene sine.

Les også: På sporet av likeverdig finansiering av barnehagesektoren

Det som derimot er positivt, er at regjeringen forskriftsfester at barnehager som har pensjonskostnader som går utover det flate påslaget vil ha rett til å få dette dekket ved å sende en søknad. Dette grepet vil gjøre det langt mer forutsigbart for barnehagene enn dagens ordning.

Vi er opptatt av at pengene som nå spares ved å redusere pensjonspåslaget, ikke tas ut av barnehagesektoren. De må brukes til å heve kvaliteten og bemannings- og pedagogtettheten. Det er gjennom kloke grep at vi sikrer mangfoldet og gir barna de beste mulige barnehagene.

Powered by Labrador CMS