Gutter er mindre interessert i høytlesing

Språkaktivitetene i barnehagen fenger jenter mer enn gutter. Det gjør at guttene møter mindre forberedt til første skoledag enn jentene.

Publisert

Interessen for lesing blant gutter og jenter er forsket på i en studie fra Lesesenteret i Stavanger.

 

Ord som rimer

– Jenter er mer interessert i lesing og andre aktiviteter i barnehagen som fremmer barns språklige bevissthet. Språklig bevissthet er en forutsetning for den første leseopplæringen, sier stipendiat Elisabeth Brekke Stangeland ved Universitetet i Stavanger til Utdanning.

1005 barnehagebarn mellom 2 og 3 år er blitt studert og deres språkaktiviteter er blitt registrert.   

– Vi ser at guttene skårer litt lavere på deltagelse i sangleker, de blar sjeldnere i billedbøker og er mindre interessert i språkaktiviteter generelt, sier Brekke Stangeland.

Forskerne har sett at barn utvikler språklig bevissthet gjennom språkleker, det vil si at de blir oppmerksomme på selve språket.

– Eksempler på dette kan være når de oppdager at ord kan rime, de kjenner igjen bokstaven sin, eller de begynner å leke med ord, sier Brekke Stangeland.

 

Guttene er mindre interessert

Det bekymrer forskeren at guttene ikke er mer interessert og delaktige.

– Når guttene deltar mindre i språkaktiviteter, er det fare for at de går glipp av viktig språkstimulering som fremmer språklige ferdigheter som er sentrale når de skal begynne å lære og lese. Det kan også gjøre at de ikke får de samme, positive erfaringene med lesing som jentene, sier Brekke Stangeland.

Hun understreker at guttene får oppfølging og blir sett i barnehagene, og personalet som regel er flinke til å oppfordre guttene til å delta i språkaktiviteter.

– Likevel velger guttene oftere bort disse aktivitetene. Det kan være et poeng å se på disse aktivitetene, og se om de er på guttenes premisser, sier Brekke Stangeland.

Hun har ikke sett på om det er en sammenheng mellom lite deltagelse i språkleker i barnehagen og svake leseferdigheter på skolen.

– Vi har ikke studert om forskjellene i leseferdigheter mellom gutter og jenter har en sammenheng med deltakelse i språkaktiviteter i barnehagen. Men vi vet at systematisk språkstimulering fremmer barns språklige ferdigheter. Ulik deltakelse i språkstimulerende aktiviteter kan bidra til å forsterke forskjellene som allerede finnes mellom barna, sier Brekke Stangeland.

Powered by Labrador CMS