Det finnes mange eksempler på lærere som strekker seg langt, og det har vært avgjørende for mange barn, skriver Mona Fagerås i SV.
Det finnes mange eksempler på lærere som strekker seg langt, og det har vært avgjørende for mange barn, skriver Mona Fagerås i SV.

SV er bekymret for de sårbare barna

Debatt: Stengte skoler og barnehager øker forskjellene mellom de som har lite og de som har mye.

Publisert Sist oppdatert

Samtidig som unntakstilstanden har fostret en imponerende dugnadsånd og en rekke kreative måter å drive undervisning på, kommer vi ikke unna at stengte skoler og barnehager øker allerede eksisterende forskjeller mellom de som har lite og de som har mye. På lengre sikt vil de barna som har ressurssterke foreldre komme lenger enn de som ikke har det.

Det finnes mange eksempler på lærere som strekker seg langt, og det har vært avgjørende for mange barn. Nå er det viktig at regjeringen bidrar med sitt til å holder oppe ambisjonsnivået for de sårbare barna.

Med digital hjemmeundervisning er mange barn som ikke har tilstrekkelig digitalt utstyr hjemme på grunn av foreldrenes økonomi, utelatt fra undervisningen, derfor må det stilles til rådighet midler for å kjøpe inn utstyr som for eksempel frivillige organisasjoner som Røde Kors kan dele ut til barn de vet har behovet. 

Å gjennomføre spesialundervisning uten å møte elevene fysisk er en ny oppgave for mange skoler, og skolene har ulike forutsetninger for å gjennomføre opplæringen slik. Skolene har ulik tilgang til digitale verktøy, og det kan også være ulik kompetanse hos lærerne. Men her kan vi ikke fire på kravene. Elevene med krav på spesialundervisning må prioriteres i denne situasjonen.

Helsesykepleiere som jobber i skolen, må fortsatt jobbe med de utsatte barna og ikke bli satt til andre oppgaver. Det er de som kjenner barna best og vet hvem som sliter nå.

De sårbare barna må prioriteres når skolene og barnehagene åpner. Dette for å unngå unødvendig etterslep av tapt undervisning. Derfor er det viktig at regjeringen holder oppe ambisjonsnivået og sørger for at det er nok folk på jobb slik at de som trenger det meste for den hjelpen og omsorgen de trenger. Da må regjeringen:

  • fjerne inntektgrensen for studenter som utdanner seg til å bli lærer (slik de har gjort innen helsefag)
  • dekke ekstrakostnadene for skolene slik at de har nok folk til å håndtere gjenåpningen
  • permitterte som har barnehage- eller skolefaglig kompetanse, må bidra til driften fram mot sommeren