Helsedirektoratet: Skoler og barnehager skal være åpne for barn med tøffe hjemmeforhold

Helsedirektoratet skriver at også barn av blant annet psykisk syke foreldre bør få tilbud om skole og barnehage. Men det er uklart hvem disse barna er, hvem som finner dem og kaller dem inn.

Publisert Sist oppdatert

Skoler og barnehager bør ta imot barn som har foreldre med en psykisk lidelse eller et rusproblem, skriver Helsedirektoratet i sine korona-retningslinjer. Direktoratet skriver også at det er kommunene, rektorene, lærerne eller pedagogiske ledere som bør ta kontakt med foreldre og tilby dem plass.

Hvor mange barn dette gjelder, hvem som velger dem ut og om de faktisk er på skole eller i barnehage, er det ingen samlet oversikt over.

Les også: Skoler og barnehager holdes stengt til 13. april

I Bergen er det kommunen som har ansvaret for å finne de sårbare barna.

– Barn- og familieetaten sjekker med familier de har vært i kontakt med og prøver å komme frem til ordninger etter hva familiene trenger, sier direktør i skoleetaten i Bergen, Marius Arnason Bøe.

Lærerne følger opp

I Bergen har barn med særlige omsorgsbehov fått et tilbud helt fra skolene stengte.

– Det er opp til skolene og rektorene organiserer tilbudet til barn som trenger det, de går på de skolene der de tidligere gikk, sier Bøe.

Rektorer Utdanningsnytt har pratet med er usikre på hvem som lager oversikt over elever med behov for en skoleplass på grunn av hjemmeforholdene. I Bergen sier lederen for Utdanningsforbundets at kommunen er på saken.

– Kommunen har vært oppmerksomme på de sårbare barna helt fra skolene og barnehagene ble stengt, sier Bente Ingeborg Myrtveit.

Økt fare for omsorgssvikt

Bakgrunnen for at også barn av psykisk syke og rusavhengige skal få tilbud er at omsorgsoppgaven kan bli for stor for foreldrene når de ikke får den avlastningen et skole- og barnehagetilbud er.

"Det er en bekymring at disse foreldrene ikke vil mestre døgnkontinuerlig omsorgsbyrde og at det er økt fare for omsorgssvikt og symptomtrykk hos foreldrene", skriver Helsedirektoratet i sine retningslinjer. Der heter det også at lærere og ansatte i barnehage selv kan kontakte foreldre eller barn:

"Denne vurderingen kan også skje ved at kontaktlærer og pedagogisk leder som kjenner barnet og familien kontakter disse og sier at barnet skal komme til skolen eller barnehage."

– Kan familier som ser at dette blir for strevsomt selv melde inn behov?

– I første omgang er det familier som allerede har vært i kontakt med noen fra Etat for barn og familie som får tilbud, sier lederen for skoleetaten i Bergen, Marius. A. Bøe.