Inga Marte Thorkildsen gjør det hun kan for at de mest sårbare barna skal ivaretas

Byråden: – Gjør alt vi kan for de mest sårbare barna

– Vi vil være i en svært krevende situasjon også videre framover. Nå gjør vi alt vi kan for å ivareta de mest sårbare barna, sier byråd for oppvekst og kunnskap i Oslo, Inga Marte Thorkildsen (SV).

Publisert Sist oppdatert

– Det aller viktigste nå er å få kontroll på spredningen av smitte. Får vi ikke til det, blir situasjonen bare enda mer langvarig og enda mer alvorlig. Derfor er det besluttet at barnehager og skoler i Oslo og resten av landet skal holde stengt helt til over påske, sier byråd Inga Marte Thorkildsen.

Hun har vært i karantene, men er nå utenfor karantene og jobber fra hjemmekontoret.

– Hva er du som byråd for kunnskap og oppvekst mest opptatt av nå?

– I Oslo er vi aller mest opptatt av de barna som har det vanskelig fra før. De er nå enda mer utsatt. Derfor har vi helt fra den dagen skolene ble stengt, vært særlig opptatt av å ivareta disse barna på best mulig måte, sier Thorkildsen og legger til:

– Vi har fått på plass et godt samarbeid mellom Utdanningsetaten, skolene, lærerne og barnevernet og det gjøres nå en formidabel innsats. Det drives også til en viss grad oppsøkende virksomhet, selv om smitteverntiltakene selvsagt legger begrensninger på hva som kan gjøres, sier Thorkildsen.

Jobber for å motvirke økte forskjeller

– Hvor mange barn har fortsatt et skole– og barnehagetilbud?

- De siste oppdaterte tallene vi har fått viser at 436 av Oslos 90.000 elever fortsatt har et daglig skoletilbud, mens 1033 av Oslos 37.000 barnehagebarn har et daglig barnehagetilbud. Dette er barn med foreldre som skal ivareta samfunnskritiske jobber. Tallene inkluderer også barn som har barnevernstiltak.

Thorkildsen legger til at tallene også inkluderer enkelte andre barn i en sårbar situasjon. Det kan være barn som er pårørende og barn med funksjonsnedsettelser som har behov for et omsorgstilbud utenfor hjemmet.

– Flere har vært opptatt av at forskjellene i skole–Norge kan øke. Er du bekymret for det?

– Det er jeg absolutt. Vi ser allerede at hovedtyngden av de barna i Oslo som nå får et tilbud i skole og barnehage befinner seg på Vestkanten. Samtidig vet vi at det er på Østkanten vi har hovedtyngden av de familiene som har store utfordringer, både sosialt, økonomisk og med trangboddhet.

Thorkildsen sier at hun er opptatt av å gjøre alt hun kan for å motvirke økte forskjeller også i denne vanskelige situasjonen.

Vanskelig for familier

Byråden er dessuten bekymret for familier som sliter med å få hverdagene til å fungere nå.

– Vi vet at foreldre som jobber hjemmefra og som samtidig har ansvar for barna er i en krevende situasjon. Mange familier sliter dessuten økonomisk allerede, og noen er redde for å miste jobben. Barn fersker selvsagt foreldres utrygghet, så dette er særlig tøft for dem. Derfor gjør vi alt vi kan for at barn og familier skal bli minst mulig skadelidende, sier hun.

Thorikildsen understreker at koronapandemien har ført til at enda flere barn nå vil være i en sårbar og utsatt situasjon, med denne krisen og at de som allerede var utsatt, nå er enda mer utsatt.

- Dermed har vi egentlig en dobbel utfordring. For meg er det helt klart at dette setter fart på behovet for en traumeinformert og traumebevisst skole, sier hun.

Thorkildsen understreker at det store flertallet av Oslos 90.000 elever er godt ivaretatt av sine lærere.

Det var på en pressekonferanse tirsdag ettermiddag statsminister Erna Solberg og helseminister Bent Høie offentliggjorde at barnehager og skoler kommer til å være stengt i alle fall til over påske.

Oslo er episenteret for corona

Allerede i går sa byrådsleder Raymond Johansen til VG:

– Oslo er episenteret for coronasmitte i Norge og dessverre er det langt igjen til at vi har kontroll over spredningen. Derfor anser jeg det for usannsynlig at vi vil åpne skolene og barnehagene igjen torsdag. Det kan være andre steder i landet, hvor situasjonen er annerledes, men coronakrisen i Oslo og mesteparten av landet er ikke over, og da må vi fortsette å holde skolene og barnehagene stengte.

På spørsmål om tidshorisonten svarte han:

– Det er det smittesituasjonen som avgjør. Derfor har jeg bare en eneste anmodning å komme med til byens og landets innbyggere: Jobb nummer 1 nå er å redusere smitte, slik at vi raskest mulig kan åpne skolene og leve normalt igjen.

Støtte av fylkesmannen i Oslo og Viken

Han får full støtte fra fylkesmann Valgerd Svarstad Haugland i Oslo og Viken.

I et svar hun ga Helsedirektoratet mandag, som VG har fått innsyn i, konkluderer hun slik: «Ut fra vår kunnskap om de konsekvenser tiltakene har, finner vi ikke grunnlag for å si at Regjeringens tiltak bør opphøre nå».

Dag Svanæs, professor i informatikk ved NTNU, skrev nylig et debattinnlegg i VG sammen med fire leger, deriblant lege Mads Gilbert ved Universitetssykehuset i Tromsø.

– Hvis tallene fra Danmark er korrekte, tyder det på at det vi gjør i Danmark og Norge er riktig, men ikke tilstrekkelig til å stoppe dette, sier Svanæs til VG.

Svanæs legger til at norske myndigheter ikke må slippe opp tiltakene de har satt i gang selv om myndighetene er under sterkt press.

Powered by Labrador CMS