Mona Fagerås (SV) kaller regjeringens økonomiske tilskudd til tilsyn av private barnehager for puslete.
Mona Fagerås (SV) kaller regjeringens økonomiske tilskudd til tilsyn av private barnehager for puslete.

– Endring i barnehageloven betyr fritt fram for profitt

– Det blir fritt fram for profitt med regjeringens endringer til barnehagelov. Det er hårreisende at regjeringen gjør endringene før et nasjonalt tilsyn er på plass, sier SVs Mona Fagerås.

Publisert Sist oppdatert

Hun legger til at det er satt av 10 millioner til økonomisk tilsyn med 3000 private barnehager.

– Det er puslete lite penger. Regjeringen fratar kommunene ansvaret for tilsynet med private barnehage, samtidig som de mangler ambisjoner for å få på plass et tilsyn som er sterkt nok til å gjøre jobben, sier SVs utdanningspolitiske talsperson.

Et flertall på Stortinget går mandag inn for at private barnehager fritt skal kunne disponere overskuddet.

Rødt-leder Bjørnar Moxnes varsler at partiet fremmer et tredje alternativ: Et forslag om at alle offentlige tilskudd og foreldrebetaling skal komme barna i barnehagen til gode, at overskudd ikke skal kunne hentes ut som profitt.

– Regjeringa framstiller sitt forslag som en videreføring av nåværende lov, men når de vil slå fast at overskudd skal kunne disponeres fritt er det en åpen invitasjon til velferdsprofitørene. Det som trengs er å stanse kommersielle aktører som sluker stadig større deler av barnehagesektoren, sier Moxnes.

Bakgrunn: Her er hva regjeringen ønsker å få gjennom

Moxnes begrunner forslaget med at regjeringa selv har bestilt en rekke rapporter som viser at kommersielle som vil tjene store penger på barnehagedrift har hatt gode vilkår de siste årene, også med gjeldende barnehagelov.

  • Det har vært tre ganger så høy avkastning i barnehagesektoren som på børsen (BDO for Kunnskapsdepartementet).
  • Private barnehager i kjeder har større overskudd og lavere bemanning (Telemarksforskning for Kunnskapsdepartementet).

– Jeg har allikevel ikke spesielt stor tro på at regjeringa vil ta til vettet. Men jeg oppfordrer de rødgrønne partiene til å stemme for Rødts forslag om en profittfri barnehagesektor. Her må venstresida stå for et tydelig alternativ til både dagens lov og høyresidas politikk.

Rødts forslag:

§ 21 Virkeområde og formål

Kapitlet gjelder for private barnehager som mottar tilskudd etter § 19.

Formålet med kapitlet er å sørge for at alle offentlige tilskudd og foreldrebetaling kommer barna i barnehagen til gode.

Regjeringas forslag til samme paragraf:

§ 21 Virkeområde og formål

Kapitlet gjelder for private barnehager som mottar tilskudd etter § 19.

Formålet med kapitlet er å sørge for at offentlige tilskudd og foreldrebetaling kommer barna i barnehagen til gode.

Dersom barnehagen oppfyller kravene i § 23, kan barnehagen disponere et eventuelt overskudd fritt.