Beate Louise Lund.

– Skal vi ha mer kompetanse i barnehagene, må vi betale for det

– Jeg er selv et glitrende eksempel på en som utdanner seg ut av barnehagen, sier Beate Louise Lund. Nå vil hun ha økt lønn for mer utdanning også for barnehagelærere.

Publisert Sist oppdatert

– Denne saken er veldig viktig for veldig mange barnehagelærere der ute. Vi kan ikke ha det sånn at barnehagelærere utdanner seg ut av barnehagene, sa Lund fra talerstolen på fylkesårsmøtet i Utdanningsforbundet Vestfold.

Her vedtar delegatene politikken for kommende periode, og her avgjør de også hva fylkeslaget skal jobbe for å få inn som saker på landsmøtet til Utdanningsforbundet senere i år.

Deltakerne på fylkesårsmøtet var skjønt enige om at også barnehagelærerne nå bør få et lønnssystem som belønner de som tar mer utdanning. Dermed blir det en sak de vil jobbe for å få på agendaen også på landsmøtet.

– Det er på tide at vi gjør alvor av å ha et rettferdig kompetanselønnssystem for barnehagelærere på lik linje som i skoleverket, sier Lund.

Hun viser til at lærerne i skolen får økt lønn ut fra hvor lang utdanning de har. Slik er det ikke i barnehagene, tross regjeringens mål om de ønsker mer kompetanse gjennom at flere tar mastergrad og videreutdanning.

– Skal vi ha mer kompetanse i barnehagene, må vi betale for det på lik linje som i resten av skoleverket, sier Lund.

Les også: Vil ha makstak på 9 barn per småbarnsavdeling

– Forsvinner ut av barnehagene

Hun tar selv en master, men sier at det ikke vil gi henne noen lønnsmessig uttelling i barnehagen. Så hun jobber ikke i barnehage, men som barnehagefaglig rådgiver i Horten kommune.

– Jeg er selv et glitrende eksempel på en som utdanner seg ut av barnehagen, sier hun.

– Har Utdanningsforbundet sentralt jobbet godt nok med dette?

– Nei, det er derfor vi tar det opp. Vi har en politikk for lønn for kompetanse i Utdanningsforbundets politiske dokument «Vi utdanner Norge», men vi opplever ikke at det har blitt fulgt opp for barnehagelærerne.

Hun sier hun har forståelse for at dette vil være en prosess som tar noe tid, men mener det nå haster med å få fortgang på det.

– For vi ser at barnehagelærere med lang utdanning forsvinner ut av barnehagene nå. Vi ser også at søkertallene til barnehagelærerutdanningen går ned. Og det handler om rammevilkårene, sier Lund.

Les også: 4.-klassingen ble «sint og irri» av Osloprøvene – en annen følte seg som en idiot

– Kun 1 av 3 får mer

Margareth Eikstad, som sitter i fylkesstyret i Utdanningsforbundet Vestfold, sa i sin innledning om saken at dagens lønnssystem ikke er rigget for barnehagelærere med master. Nå er det helt opp til barnehageeierne, kommuner og private drivere, om kompetanse skal gi lønnsmessig uttelling.

– På landsbasis får ikke mer enn 1 av 3 barnehagelærere med master mer lønn, sa Eikstad.

Hun mener også det haster å finne løsninger, fordi barnehagene nå lekker kompetanse.

– Vi trenger at kompetansen blir i barnehagen. Utdanning må lønne seg, sa Eikstad.

Også på fylkesårsmøtet i Nordland ble saken behandlet og debattert og det var bred støtte for at barnehagelærere som tar master skal se det på lønnsslippen.

Flere delegater gikk på talerstolen og sa at det er på høy tid at barnehagelærerne skal ha samme kompetanselønnssystem som andre lærere.

– Det skulle bare mangle at lærere i barnehagene som har tatt master skal få lønn for utdanningen de har. De må inn i samme lønnstabell som lærere i skolene. Vi er lærere alle sammen og det må vises på avlønningen. Det er ikke mindre verdt å være lærer for de minste ungene, sa Bjarte Nygård fra lokallaget i Øksnes.

Dette er fylkesårsmøtene i UDF

 • I løpet av mai arrangeres årets fylkesårsmøter i Utdanningsforbundet.
   • På fylkesårsmøtene diskuteres saker meldt inn av lokallagene. I tillegg har sentralstyret i Utdanningsforbundet sendt ut fem saker de mener vil prege organisasjonen og debatten frem mot landsmøtet til høsten.
    Disse sakene er:
    Tariffpolitiske virkemidler
    KS som arbeidsgiver
    UDFs politikk på vurderingsfeltet
    Vern av lærertittelen
    Lærerrollen og laget rundt barn, unge og voksne.
   • Fylkesårsmøtene velger nytt fylkesstyre, delegater til landsmøtet og foreslår kandidater til sentralstyret.
 • Landsmøtet i Utdanningsforbundet går av stabelen 6.-9. november.
Powered by Labrador CMS