Paul Bentsen.

Vil ha makstak på 9 barn per småbarnsavdeling

– Vi må tørre å sette et tall på det, sier Paul Bentsen i Utdanningsforbundet Vestfold. Også i videregående vil fylkeslaget tallfeste et makstak på antall elever i klassen.

Publisert Sist oppdatert

Denne uka er det fylkesårsmøte i Utdanningsforbundet Vestfold hvor de vedtar politikken for kommende periode. Her avgjør de også hva de skal jobbe for å få inn som saker på landsmøtet til Utdanningsforbundet senere i år.

Dette er fylkesårsmøtene i UDF

 • I løpet av mai arrangeres årets fylkesårsmøter i Utdanningsforbundet.
   • På fylkesårsmøtene diskuteres saker meldt inn av lokallagene. I tillegg har sentralstyret i Utdanningsforbundet sendt ut fem saker de mener vil prege organisasjonen og debatten frem mot landsmøtet til høsten.
    Disse sakene er:
    Tariffpolitiske virkemidler
    KS som arbeidsgiver
    UDFs politikk på vurderingsfeltet
    Vern av lærertittelen
    Lærerrollen og laget rundt barn, unge og voksne.
   • Fylkesårsmøtene velger nytt fylkesstyre, delegater til landsmøtet og foreslår kandidater til sentralstyret.
 • Landsmøtet i Utdanningsforbundet går av stabelen 6.-9. november.

Flere av sakene handlet om bemanning og gruppestørrelser, både i barnehage og skole.

– I dag er det opp til barnehageeier å bestemme størrelsen på barnegruppene, sier Paul Bentsen, som sitter i fylkesstyret til fylkeslaget.

– Noen steder ser vi at barnegruppene blir kjempestore, med opp mot 30 barn på en avdeling, sa han fra talerstolen.

Han forteller at de får flere tilbakemeldinger fra medlemmene ute i barnehagene om at dette er et problem som vokser.

– Det er selvsagt økonomisk lønnsomt for barnehageeierne med større barnegrupper. Men for barna blir det for mange relasjoner å forholde seg til, sier han.

– 36 elever i klassen

Også for videregåendelærerne var gruppestørrelse et hett tema på fylkesårsmøtet.

– Forskning viser at relasjoner er en suksessfaktor for elevenes læring. Da hjelper det ikke å ha 36 elever i klassen, hvor alle skal vurderes, de skal sees, prates med, gis framovermeldinger. Det går ikke, sier Anne Yun Rygh som er kontaktperson for videregående i fylkesstyret.

Hun sier det er blitt så store elevgrupper på videregående at det er pedagogisk uforsvarlig.

– Det har blitt sagt at først måtte lærernorm på plass i grunnskolen, så skulle videregående kunne komme etter. Men nå er lærernormen på plass, og det har ikke skjedd noen ting i videregående, sier Rygh.

Flere delegater på fylkesårsmøtet trakk fram at det må tallfestes mål for hvor mange barn og elever det skal være lov å være i gruppene i både barnehage og skole.

Dermed var det duket for svært konkrete vedtak, hvor fylkeslaget i Vestfold mener Utdanningsforbundet skal jobbe for:

 • I barnehagen: Å få lovfestet at maks antall barn i en barnegruppe skal være 9 barn under 3 år og 18 barn over 3 år.
 • I videregående: En grense på antall elever i en undervisningsgruppe på maks 25 elever på studiespesialisering og maks 15 på yrkesfag.

Nå vil de ha landsmøtet til å banke det gjennom som politikk for hele organisasjonen.

– Dette er å være høy og mørk og hårete, sier Rygh, men peker på at hun får en rekke tilbakemeldinger fra lærere på videregående om at det er på tide at dette blir tatt på alvor.

Anne Yun Rygh.

– Til barnas beste

Utdanningsforbundet Larvik var blant lokallagene som hadde spilt inn temaet om gruppestørrelser i barnehagene til fylkesårsmøtet.

«Hensynet til barns behov for et godt og trygt psykososialt barnehagemiljø bør veie tungt i vurderingen av gruppestørrelse. Utdanningsforbundet Larvik opplever en økende bekymring for at størrelsen på barnegruppene i barnehage stadig blir større», skriver de i sin innsendte sak til årsmøtet.

– Gruppedynamikken blir bedre med færre barn i gruppa. Noen tror at så lenge man fyller på med voksne etter bemanningsnormen, kan de bare pøse på med barn. Men det er ikke greit for barna, sier Nina Kvalsund.

Hun og Ellen Kristine Krogli i Utdanningsforbundet Larvik sier at mens de før så at det var maks 18 barn på storbarnsavdelinger, ser de nå barnegrupper på over 24 barn.

– Som barnehagelærer skal du bli kjent med alle barna i din gruppe. Du skal ha tid og mulighet til å se alle. Det er mye vanskeligere når det er 24 barn istedenfor 18, sier Krogli som påpeker at hun også tror store barnegrupper kan påvirke sykefraværet blant de ansatte.

– Er det realistisk å få gjennomslag for et slikt makskrav for gruppestørrelse?

– Dessverre er det pengene som rår, men det ville være til barnas beste. Det er uansett viktig å få satt et tall å jobbe mot, sier Kvalsund.

Hun viser til at barnehagelærerne blir pålagt flere og flere oppgaver og stadig mer ansvar.

– Og nå får vi økte gruppestørrelser i tillegg. Vi må sette ned foten, sier hun.

Powered by Labrador CMS