Barnehagens personale er den største garantien for et godt barnehagetilbud, skriver Hans Lieng, leder i Utdanningsforbundet Sør-Trøndelag. Foto: Tom-Egil Jensen
Barnehagens personale er den største garantien for et godt barnehagetilbud, skriver Hans Lieng, leder i Utdanningsforbundet Sør-Trøndelag. Foto: Tom-Egil Jensen

Er bemanningen i barnehagene forsvarlig?

Skal vi sikre barna kvalitet og sikkerhet gjennom hele åpningstiden, må barnehagen bemannes forsvarlig hele barnehagedagen.

Publisert

Hvor mange små barn tør du ta ansvar for helt alene? Nylig fortalte en barnehagelærer at hun periodevis var alene med 9 ettåringer! Enhver voksen skjønner hva det innebærer av risiko. Historien er dessverre ikke enestående.

Dette innlegget ble først publisert i Adresseavisen 22.1.2019.

 

Konsekvensene av for lav bemanning i barnehagen kan være fatale. Den siste tiden har vi hørt om hendelser i barnehager som setter barnas liv og helse i fare. Underbemanning er bakgrunn for opprør blant både foreldre og ansatte. De viser sin bekymring gjennom å varsle og aksjonere. Lokalpolitikerne er ansvarlige for barnehagens budsjett, men dersom ulykken er ute er det den ansatte selv som sitter igjen med skyldfølelsen.

 

«Behovet for nok bemanning er fortsatt den største utfordringen i barnehagen, også etter innføringen av en bemanningsnorm». Dette skriver kronikkforfatterne Erik Baardsgaard og Ingvild Aamot i Adressa 9.januar. De viser til Utdanningsforbundet, som gjennom observasjoner har funnet ut at bemanningen tilfredsstiller minstenormen bare halve dagen. Det er all grunn til å spørre på vegne av barna: Er bemanningen i barnehagene forsvarlig, og hvem er ansvarlig dersom det ikke er tilfelle? Disse spørsmålene er aktualisert gjennom Trondheim kommunes beslutning om å stenge Gnist Trøa, men de er nok dessverre også aktuelle i mange andre private og kommunale barnehager.

 

Både Utdanningsforbundet og KS har påpekt at staten på langt nær fullfinansierer en bemanningsnorm som dekker hele åpningstiden. Det betyr at ansvaret overlates til den enkelte kommune, men i stedet for å styrke kommuneøkonomien sørger den nye regjeringsplattformen for det motsatte. Nivået på eiendomsskatten skal ned. Når kommunens barnehagebudsjett er for lavt, rammes også de private barnehagene, da det er dette som danner grunnlag for overføring av penger til private eiere. Betyr statlig underfinansiering at kommunale og private eiere kan fraskrive seg ansvaret for et forsvarlig barnehagetilbud? Og hvem er da ansvarlig?

 

Arbeidsbelastningen og presset på ansatte i barnehagen er veldig høyt. Resultatet ser vi i høyt sykefravær, gjennomtrekk og tidlig pensjonering. Nå må politikerne våkne og lytte til bekymringsmeldingene. Skal vi sikre barna kvalitet og sikkerhet gjennom hele åpningstiden, må barnehagen bemannes forsvarlig hele barnehagedagen. Barnehagens personale er den største garantien for et godt barnehagetilbud. Oppfylling av regjeringens minstenorm for bemanning er ikke godt nok. Det handler om våre barn, det viktigste vi har!

 

Powered by Labrador CMS