Steinerbarnehagen i Tromsø har fått varsel om at den vil bli stengt. Foto: Google
Steinerbarnehagen i Tromsø har fått varsel om at den vil bli stengt. Foto: Google

Steinerbarnehage driver uten styrer og pedagogisk leder: Stenges av kommunen

Tromsø kommune varsla 9. oktober Stiftelsen R. Steiner barnehage i Tromsø om at barnehagen ville bli stengt 6. november.

Publisert

Vedtaket om stenging begrunnes med at barnehagen bryter lovverket fordi den verken har styrer eller pedagogisk leder. Det gir barnehagen frist til 16. oktober for å ansette kvalifisert styrer, og til 16.oktober for å tilsette pedagogisk leder.

Nå har imidlertid kommunen «frosset» vedtaket. Overfor Utdanningsnytt understreker likevel avdelingsdirektør for oppvekst og utdanning i Tromsø kommune, Kari Henriksen, at vedtaket står ved lag. Barnehagen vil bli stengt om ikke lovbruddene blir retta.

Hun vil ikke si noe om tidsfrister, men snakker om «litt mer tid» og gir inntrykk av å være utålmodig. 

Hva som gjorde at vedtaket har fått oppsettende virkning, altså er «frosset», vil hun ikke konkretisere. Men det skjedde etter dialog med styret for barnehagen i det møtet der stenging var det egentlige temaet.

 

«Mer tilsyn enn pedagogisk enhet»

Tromsø kommune skriver i sitt dokument «Logg etter tilsyn med Stiftelsen R Steiner barnehage i Tromsø» at saka starta i desember 2015. Da foretok kommunen tilsyn i barnehagen etter en bekymringsmelding.

Bekymringsmeldinga gjaldt den dispensasjonen kommunen hadde gitt fra kravet om barnehagelærerutdanning for å fungere i pedagogstilling. Klageren skriver også at det denne høsten hadde barnehagen vært «mer tilsyn og ikke en pedagogisk enhet.»

Etter dette har kommunen svært tett kontakt med barnehagen helt fram til det aller siste. I loggene for 15. og 18.desember 2015 heter det at barnehagen ikke har nok pedagogstillinger, og heller ikke kvalifiserte pedagoger.

I oktober 2017 er situasjonen temmelig lik det den var i 2015. Det har vært pedagoger i barnehagen i denne tida, men bare over kortere tid.

Kommunen mener barnehagen ikke har gjort det den skal for å prøve å få ansatt kvalifiserte barnehagelærere. Derfor tilfredsstiller den ikke kravene til å få dispensasjon fra utdanningskravet.

Det er vanskelig å få et overblikk over bemanningssituasjonen ut fra loggen. Men den dispensasjonen kommunen ga i 2015 framstår som sentral. Personen på dispensasjon tar, parallelt med arbeidet i barnehagen, en femårig utdanning som steinerpedagog. Barnehagen har ment dispensasjonen gjelder til han er ferdig med denne utdanninga, mens kommunen har helt andre tidsperspektiv, og gir bare kortsiktig dispensasjon.

 

Må søke aktivt

Barnehagen må dessuten vise at den søker seriøst etter kvalifisert pedagog. Bare om dette ikke lykkes kan dispensasjon videreføres. Loggen viser at kommunen har tatt opp med barnehagen hvorfor søkere ikke er ansatt.

Styreleder i barnehagen, Gisle Løkken, sier til Utdanningsnytt at barnehagen, slik styret ser det, har en bra stab. At kommunen ikke regner personen som er under utdanning til å bli steinerpedagog som pedagog, det kaller han en «teknikalitet», en formalitet.

– Det er blitt kritisert at denne personen også har sittet i styret for barnehagen. Er det en rettferdig kritikk?

– Det er en helt usaklig kritikk. For det første så gjør han ikke det nå. For det andre er det helt uaktuelt at jeg som styreleder skal legge meg oppi hvem de ansatte velger som sin styrerepresentant.

– Hvorfor har dere så vanskelig med å få ansatt barnehagelærere?

– Det er ikke lett å diskutere bemanning i media, for forhold som sykmelding og annet som ikke skal være offentlig spiller inn. Men når vi lyser ut stillinger, noe vi har gjort to ganger bare i det siste, får vi ikke relevante søkere. Vi er en ideell barnehage og ser etter folk som kan drive etter våre normer.

 

Føler seg motarbeidet

– Men det er noen som ikke vil oss vel, fortsetter Gisle Løkken.

– Vi blir motarbeida fra mange hold. Vi blir meldt til Mattilsynet og andre slags tilsyn. Barnehageloven er ikke tilpassa små, ideelle barnehager, sier Giske Løkken.

Ifølge avdelingsdirektør for oppvekst og utdanning i Tromsø, Kari Henriksen, er antallet som arbeider på dispensasjoner fra kravet om barnehagelærerutdanning gått vesentlig ned i kommunen, sammenligna med hva det har vært.

Også leder i Utdanningsforbundet Troms, Thomas Nordgård, sier at det ikke er svært vanskelig å ansette kvalifiserte barnehagelærere i kommunen for dem som vil.  

Ifølge barnehagefakta.no hadde barnehagen 15. desember i fjor 18 barn mellom 1 og fem år. Pedagogtettheten var på 20 prosent, som er betydelig dårligere enn i kommunen som helhet. 

Powered by Labrador CMS