Oslo-ordfører Marianne Borgen (SV) leker sammen med Benedetta Frosini og Awais Ghaffar. Foto: Hans Skjong
Oslo-ordfører Marianne Borgen (SV) leker sammen med Benedetta Frosini og Awais Ghaffar. Foto: Hans Skjong

- Lek bidrar til bedre integrering, hjelper næringslivet og fremmer læring

Lek i barnehagen bidrar til bedre integrering, hjelper næringslivet på sikt og fremmer læring, sier Utdanningsforbundets leder Steffen Handal på Barnehagedagen. Oslo-ordfører Marianne Borgen sier leken må skje på barnas premisser.

Publisert

Barnehagedagen 2017 har i år slagordet «Vi vi leke». På Kværnerdalen barnehage i Oslo var blant annet Utdanningsforbundets leder Steffen Handal, og Oslo-ordfører Marianne Borgen (SV) til stede for å se hvordan barn leker.

- Jeg har vært bekymret for lekens vilkår i barnehagen. Vi må verne om leken. For barn er lek en væremåte og en uttrykksform og helt naturlig, noe som kanskje er lett å glemme for oss voksne, sier Steffen Handal til Utdanningsnytt.no.  

 

Integrering og hjelp til næringslivet

Det er Utdanningsforbundet, Fagforbundet og Foreldreutvalget for barnehager (FUB) som står bak

Barnehagedagen.

- Det er jo også andre områder i barnehagesektoren hvor det er til dels store utfordringer, blant annet når det gjelder andel minoritetsbarn i barnehagen som for flere innvandrergrupper er mye lavere enn resten av befolkningen. Hvorfor setter dere søkelyset på lek?

- Barn lærer gjennom å leke, og leken bidrar dessuten til integrering. Leken bidrar også til at barna får teste ut sine sosiale relasjoner, sier Handal, og legger til:

- Næringslivet etterspør jo en stor grad av kreativitet i arbeidsstyrken. Lek i barnehagen bidrar til å fremme kreativitet, noe som barna tar med seg inn i voksenlivet, sier han.

- En rekke studier viser at skolesystemet i stor grad ikke klarer å utjevne forskjeller når det gjelder sosial bakgrunn og hvor godt elever gjør det på skolen. Kan ikke en større grad av læring i barnehagen spille inn positivt i så måte, det vil si tidligere fange opp barna som kanskje vil slite senere i skolen?

- Det settes av og til opp en motsetning mellom lek og læring, men det mener jeg er en kunstig motsetning, sier Handal.

 

På barnas premisser

Søkelyset på lek kan også sees i sammenheng med Stortingsmelding 19. –«Tid for lek og læring — Bedre innhold i barnehagen» som kom i 2016, og som har regjeringens forslag til overordnende føringer for den nye rammeplanen for barnehager. Den nye rammeplanen for barnehagene skal etter planen bli fastsatt i slutten av mars, og tre i kraft fra august i år. Tidligere har blant annet flere barnehagelærere gått ut og kritisert stortingsmeldingen for å fremme læring over lek.

I fjor måtte kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen si at leken fortsatt vil ha en stor plass i barnehagen.

– Svaret mitt er nei, nei og atter nei. Det vil alltid være plass til lek i barnehagen så lenge jeg får bestemme i alle fall. Vi ønsker ikke en miniskole med læringsmål som i Frankrike og Storbritannia, og vi ønsker ikke tidligere skolestart. Jeg vil ikke starte skole i barnehagen, sa kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen i fjor på konferansen Barnehage 2016 på Lillestrøm, ifølge Første Steg.

 

Lek i Kværnerdalen

Tilbake på Kværnerdalen barnehage, får Handal og ordfører Borgen delta i både gymnastikk, sirkelleker, avslapningsøvelser og korttriks sammen med barna i barnehagen.

Oslo-ordfører Marianne Borgen mener leken er helt sentral i barnehagen.

- Men leken må skje på barnas premisser. Leken har en egenverdi, og barn lærer svært mye gjennom å leke sammen, sier Borgen til Utdanningsnytt.no.

Marie Skinstad-Jansen, leder for Foreldreutvalget for barnehager (FUB), trekker frem betydningen leken har for barns vennskap.

- Å leke er viktig for læring, i tillegg styrker leken vennskapsrelasjonene mellom barna og mellom barnet og den voksne. Leken er en forutsetning for vennskap, og vennskapet avhenger av leken. Det er derfor helt nødvendig at alle barn inkluderes i lek med andre barn, sier Skinstad-Jansen i en pressemelding.

 

Powered by Labrador CMS