Opposisjonen på Stortinget krever flere barnehagelærere

Opposisjonen på Stortinget mener regjeringens barnehagemelding mangler det viktigste: Tiltak for å sikre flere ansatte med utdanning.

– Det er skuffende med en melding om kvalitet i barnehagen som ikke tar opp den viktigste faktoren, nemlig flere og mer kompetente ansatte, sier Anette Trettebergstuen i Arbeiderpartiet.

– Jeg synes det er oppsiktsvekkende at ikke meldingen sier mer om dette. Skal vi øke kvaliteten i barnehagen, er det viktig å ha nok voksne der med riktig kompetanse, sier Geir Bekkevold i KrF.

Begge sitter i kultur- og familiekomiteen på Stortinget som behandler barnehagemeldingen som kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen (H) la fram i mars.

Lek, språk og lærere

Torsdag er en rekke organisasjoner invitert til høring, men Utdanningsforbundet og Fagforbundet har alt kommet med kritikk av regjeringens forslag.

De frykter at høyere krav til hva barna skal lære i barnehagen går på bekostning av leken, og mener det viktigste tiltaket for å fange opp barn som strever med for eksempel språket, er flere kompetente ansatte.

 

Kritikken får altså gehør på Stortinget.

Venstre sitter ikke i familiekomiteen, der saken behandles, men varsler at også de vil være opptatt av de ansattes utdanning når de etter hvert får si sin mening.

– Vi har sagt at minst 80 prosent av de ansatte skal ha barnefaglig kompetanse, og 50 prosent skal ha barnehagelærerutdanning, sier Iselin Nybø (V).

– Barn skal leke, men har du ansatte med riktig kompetanse, er de i stand til å identifisere unger som har utfordringer og gjøre noe med det, sier hun.

Halvparten barnehagelærere

Trettebergstuen sier hun er ganske sikker på at komiteen vil sørge for å ta opp bemanning og kompetanse i sin innstilling. Hun viser til at samtlige partier, med unntak av regjeringspartiene, i fjor høst støttet et  forslag fra SV om at halvparten av de ansatte bør ha barnehagelærerutdanning.

– Det forundrer meg at Røe Isaksen ikke har tatt det klare signalet fra Stortinget i høst om at han må jobbe for å få flere barnehagelærere. Han ble helt konkret bedt om å vurdere en regel om 50 prosent barnehagelærere. Det ville innebære et stort kvalitetsløft, sier Audun Lysbakken (SV), som mener regjeringen mangler ambisjoner.

– Ta kommandoen

Han har en oppfordring til sine kolleger på Stortinget:

– Stortinget bør ikke nøye seg med å sende signaler, men må være enda mer konkrete. Her er det grunn til å frykte at det ikke skjer noe hvis ikke Stortinget tar kommandoen, sier han.

Røe Isaksen (H) har tidligere vist til at regjeringen i år bruker 410 millioner kroner på kvalitets- og kompetansetiltak i barnehagen, og at andelen pedagoger i barnehagen går oppover. (©NTB)