Arbeidstidsavtalen er laget for en normalsituasjon, ikke en krise

Debatt: Lærernes arbeid lar seg ikke innramme i en avtale der styringsretten er det eneste overordnede.

Publisert

Ifølge direktør i KS, Helge Eide, er det ikke tvil om at lærerne nå gjør en ekstrainnsats. Han mener lærerne skal få overtidsbetalt for både pålagt og avtalt overtid i tråd med tariffavtalen.

Les Eides innlegg: Lærere, krisetid og overtid

Han slår også fast at tariffavtalen åpner for dette. Han erkjenner også at arbeidstidsavtalen til lærerne er særegen og at «de selv bestemmer over en stor del av arbeidstiden sin». Han peker på at det «naturlig nok er komplisert å beregne om eller hvor mye ekstra man har jobbet i denne selvstendige tiden».

Jeg kunne ikke vært mer enig. Denne situasjonsbeskrivelsen er bakgrunnen for at vi fra lærerorganisasjonenes side har tatt initiativ til møter med KS for å forsøke å få til en kompensasjon til lærerne for det arbeidet som pandemi-situasjonen har krevd.

Lærernes arbeid har en slik karakter at det ikke lar seg innramme i en avtale der styringsretten er det eneste overordnede. Det er viktig å minne om at den er laget for en normalsituasjon som ikke tar høyde for den særlige arbeidstidsbelastningen den pågående pandemien har medført.

Men selvsagt har lærere likevel stilt opp og ytt ekstra når pandemien krevde det. Det betyr at det vil være behov for særskilte tiltak som nettopp kan passe i en krisetid, men som ikke vil være nødvendige i en normalsituasjon.

Les også: Det handler om mer enn å få hjulene til å gå rundt

Møtet med KS finner sted på fredag denne uken og lærerorganisasjonene vil gjøre det vi kan for at de sentrale parter skal finne gode løsninger for både arbeidsgiver- og arbeidstakersiden. Her trengs det godt, kreativt og konstruktivt partssamarbeid.

Helge Eide peker på at det er bevilget penger fra staten for å dekke merutgiftene og at disse pengene når frem dit de skal. Det er med andre ord lite som står i veien for at de sentrale parter skal finne frem til løsninger som gjør at alt merarbeidet skal kunne kompenseres. At det er vanskelig å løse avtaleteknisk må ikke bli et hinder for at lærerne skal få den nødvendige kompensasjon.

Jeg er også enig med Eide når han skriver følgende: «Vi registrerer at det er veldig mye god dialog og godt samarbeid mellom lærere, tillitsvalgte og kommuner lokalt, og som sentrale parter bør vi også bidra til dette. Tabloide fremstillinger og generelle beskyldninger bidrar ikke konstruktivt til denne dialogen, og løser ingen utfordringer for lærerne.»

Vi sees på fredag!

Powered by Labrador CMS