Lav lønn, lite fleksibel arbeidstid og dårlig utstyr nevnes av mange som årsaken til at de ikke går tilbake til læreryrket.
Lav lønn, lite fleksibel arbeidstid og dårlig utstyr nevnes av mange som årsaken til at de ikke går tilbake til læreryrket.

Tre årsaker til at lærere ikke kommer tilbake

Debatt: «Så blir de stående, disse tre årsakene. Men størst blant dem er lønn.»

Publisert

Jeg har bedrevet svogerforskning og snakket med noen av de over 30.000 lærere som ikke jobber i skolen lenger og spurte hva som hindret dem i å gå tilbake til en jobb de egentlig synes var både givende, viktig og gøy. Her er svarene oppsummert:

1. Lønn
Lønna er for lav. De hadde ikke mulighet til å gå tilbake til en jobb der de måtte gå minst hundre tusen kroner ned i lønn.

2. Fleksibilitet

Lærerjobben betyr at du er bundet til faste tider med undervisning og mye kontortid uten mulighet til å jobbe fleksibelt. Mer press på vurdering fører til mer kontorarbeid. Ferier og avspasering kan ikke gjøres utenom skolens ferietid med de utfordringene det medfører.

3. Utstyr og læremidler

Dårlig utstyr på skolene er en utfordring. I tillegg overkjører mange kommuner lærere når det gjelder hvilke pedagogiske hjelpemidler de skal bruke, både digitale og analoge, og de føler seg for styrt i utøvelsen av yrket.

Så blir de stående, disse tre årsakene. Men størst blant dem er lønn. Den må opp.

Powered by Labrador CMS