Lærere har krav på et trygt arbeidsmiljø

Debatt: Arbeidsgiverne må stå opp for lærernes rettigheter, spesielt i saker der et begått straffbare handlinger mot lærere.

Publisert Sist oppdatert

I Trøndelag er en elev dømt for å ha snikfilmet en lærer og spredt videoen på sosiale medier, skriver Utdanning 5. juni.

Saken er prinsipielt viktig fordi den viser at lærere har et vern mot å bli utsatt for slike overgrep på jobben. I denne saken var det læreren selv som måtte anmelde eleven. Skolens eneste reaksjon var at eleven fikk en dags utvisning. Den reaksjonen må i seg selv ha vært en belastning for den aktuelle læreren.

I den mediehverdagen vi har nå, er det viktig at lærere kan være trygge på at de blir tatt på alvor og at de har en arbeidsgiver som står opp for lærernes rettigheter, spesielt i de sakene der det er blitt begått potensielt straffbare handlinger mot lærere.

Les også: Utsatt for vold i skolen: Det kunne vært deg – eller meg

Selv om skolen har ansvar for å ivareta elevenes rettigheter, må ikke det komme i konflikt med lærernes krav på et trygt arbeidsmiljø og ivaretakelsen av lærerens autoritet og rettssikkerhet.

Heldigvis fikk den aktuelle læreren, som var medlem av Norsk lektorlag, hjelp av sitt forbund og støtte fra Utdanningsforbundet Trøndelag. I tingretten ble eleven dømt til en bot på 7500 kroner, subsidiært fengsel i 14 dager. Jeg håper dommen åpner opp for at arbeidsgiver tar mer ansvar for lærernes arbeidsmiljø og anmelder i tilfeller der lærere blir utsatt for lignende overgrep.

Powered by Labrador CMS