En elev må betale en bot på 7200 kroner og fikk mobiltelefonen inndratt for å ha snikfilmet under kjolen på en lærer. NB! Personene på dette illustrasjonsbildet har ingenting med denne saken å gjøre.

Elev er dømt for å ha snikfilmet lærer

Eleven som snikfilmet under lærerens kjole og delte på sosiale medier er dømt i Inntrøndelag tingrett.

– En merkedag for norske læreres rettssikkerhet, sier leder i Norsk Lektorlag Rita Helgesen til organisasjonens egne nettsider.

Lektorlaget vil nå følge opp saken med Trøndelag fylkeskommune.

– Snikfilming og spredning i sosiale medier er et økende problem, denne dommen er viktig for å synliggjøre at lærere på jobb har et vern mot slike overgrep, sier leder i Norsk Lektorlag Rita Helgesen.

Politiet mente saken var så alvorlig og prinsipielt viktig, at den myndige eleven ble ilagt bot, og fikk inndratt mobiltelefonen. Eleven erkjente ikke straffskyld, og nektet å akseptere boten. Saken havnet dermed i tingretten, og i dag ble eleven dømt til en bot på 7200 kroner, subsidiært fengsel i 14 dager. I tillegg er mobiltelefonen inndratt.

– Dommen viser at norske lærere skal kunne forvente at skolen som arbeidsgiver står opp for lærerne når de trenger det, og også at elevene skal ha krystallklar beskjed om at visse typer adferd ikke aksepteres, sier Helgesen.

– Norsk Lektorlag mener skolen som arbeidsgiver må ta ansvar for å politianmelde straffbare handlinger. Det er både belastende og svært provoserende når arbeidsgiver svikter egne ansatte ved å bagatellisere slike overgrep, sier Helgesen.

Hun berømmer lektoren som valgte å ta den store påkjenningen det er å selv anmelde sin egen elev, etter at skolen og fylkeskommunen sviktet sin egen arbeidstager, da de ikke ville anmelde saken.

Powered by Labrador CMS