Danske forskere har funnet feil i et stort amerikansk skoleeksperiment. Foto: Erik M. Sundt
Danske forskere har funnet feil i et stort amerikansk skoleeksperiment. Foto: Erik M. Sundt

Fant feil i forskning på klassestørrelse

Danske forskere skal ha funnet feil i den mest siterte forskningen på klassestørrelse.

Publisert

Det skriver forskning.no. 

Ifølge artikkelen har forskere ved VIVE – Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd, avdekket feil i den hittil mest siterte studien av klassestørrelses betydning. 

– Jeg ville være forsiktig med å overføre resultatene til dagens forhold, sier seniorforsker Trine Filges til forskning.no. 

 

Konkluderte med fordeler ved små klasser

Det såkalte STAR-eksperimentet ble utført fra 1985 til 1989 i Tennessee i USA.

I 1985 ble 6.500 elever ved 80 skoler fordelt på klasser med tre ulike størrelser. Fordelinge skjedde etter loddtrekning. Fire år senere ble elevene testet og forskerne konkluderte med at små klasser var gunstig.

Men nå advarer altså danske forskere mot å bruke eksperimentet for å innføre tiltak i dag. De finner tre alvorlige mangler i de vitenskapelige artiklene. 

For det første byttet 25 prosent av elevene i eksperimentet byttet klasse underveis. Klassestørrelsene ble således endret i løpet av årene eksperimentet varte. I artiklene kommer det ikke frem hvordan forskerne forholdt seg til problemet. 

For det andre valgte noen skoler å gi lærerne etterutdannelse. Kanskje er det faktisk effekten av dette som forskerne har målt. 

Og til sist viser det seg at frafallet av elever, som forskerne ikke fant frem til i ettertid, var stort.