Arbeiderpartiets Torstein Tvedt Solberg er bekymret for opplæringen yrkesfagelevene får når skolene mangler nødvendig utstyr..
Arbeiderpartiets Torstein Tvedt Solberg er bekymret for opplæringen yrkesfagelevene får når skolene mangler nødvendig utstyr..

Ap: Tilskuddene til yrkesfag må økes

4 av 10 lærere ved yrkesfag sier de mangler nødvendig utstyr.
– Tilskuddene må økes og de må rettes mot fagene der behovet er størst, mener Torstein Tvedt Solberg (Ap).

Publisert Sist oppdatert

– I vårt alternative budsjett har vi satt av én milliard kroner til et yrkesfagløft, deriblant til oppdatering av utstyr, sier Tvedt Solberg, som sitter i Utdannings- og forskningskomiteen for Arbeiderpartiet.

Han er bekymret for hvilken opplæring elevene får, og for hva det vil ha å si for å skaffe nok lærlingeplasser.

– Fellesskapet må stille med penger som sikrer at lærlingene som bedriftene tar imot, kan det de må kunne. Slik sikrer vi at bedriftene stiller opp og tar sin del av ansvaret.

– Rettes dit behovet er størst

I en fersk undersøkelse laget av Utdanningsforbundet har 786 yrkesfaglærere svart på om de har tilgang til utstyret de trenger for å oppnå kompetansemålene i læreplanen.

42 prosent svarer nei.

Forskjellen mellom fagene er store. Flertallet av lærerne på elektro (61 prosent) og teknikk- og industriell produksjon (58 prosent) svarer at elevene deres ikke har utstyret de trenger. Lavest andel er det på restaurant og matfag (29 prosent) og design og håndverk (30 prosent).

Les også: Lærere på yrkesfag er bekymret: - Fortsetter utviklingen, er det en nedbygging mot museum

Når det gjelder råvarer, er situasjonen noe bedre. 58 prosent av lærerne oppgir at deres elever har råvarene de trenger, mens 30 prosent svarer nei.

Også her kommer elektrofag dårligst ut. 51 prosent av elektro-lærerne sier at deres elever mangler råvarer, mens bare 7 prosent av lærerne på restaurant og matfag sier det samme.

– Jeg synes det er interessant at Utdanningsforbundets undersøkelse viser såpass store forskjeller mellom de ulike fagene. Vi må sørge for at tilskuddene rettes mot programmene der behovet og etterslepet er størst, sier Torstein Tvedt Solberg.

Ap-politikeren synes forslag om leasing av utstyr er interessant.

– Mange bedrifter har også gått over til leasing. Om det er noe vi må gjøre for å tilpasse regelverket slik at det er mulig for fylkeskommunene også, bør vi absolutt gjøre det, sier han.

Spent på statsbudsjettet

Roy Steffensen (Frp), som leder Utdannings- og forskningskomiteen på Stortinget, skriver i en e-post til Utdanningsnytt at han er spent på hva som kommer i statsbudsjettet på onsdag.

– Både elever, lærere og næringsliv påpeker ofte at utstyret i videregående skoler er for dårlig, og dette har vært en gjenganger i de 20 årene jeg har vært med i politikk, sier Steffensen.

– Noe av det siste FrP fikk til i regjering var å få på plass 25 millioner til utstyr på yrkesfag, og at det testes ut en modell etter inspirasjon fra kulturlivet, nemlig gaveforsterkningsordningen. En gaveforsterkningsordning vil gi skolene flere finansieringskilder, og belønne de som er aktive og flinke til å tiltrekke seg private givere og som samarbeider godt med det lokale næringslivet. Bedre samarbeid mellom næringsliv og skole er nøkkelen for at flere utdannes til jobb og ikke arbeidsledighet. Jeg er spent på hva regjeringen vil skrive om ordningen i statsbudsjettet som nå kommer.

Powered by Labrador CMS