Arbeiderpartiets Torstein Tvedt Solberg.
Arbeiderpartiets Torstein Tvedt Solberg.

Ap vil gi elever "intensivopplæring" før videregående

Ap følger opp Lied-utvalget i sitt ferske partiprogram. De vil ha «intensivopplæring» for elever som går ut av ungdomsskolen med svake faglige resultater, og dele skoleåret i videregående inn i terminer.

Publisert

– Ikke alle elever er godt nok forberedt for videregående opplæring. Det må vi gjøre noe med, sier Aps Torstein Tvedt Solberg.

Solberg sitter i Utdannings- og forskningskomiteen på Stortinget. For en drøy uke siden var han med å stemme frem Arbeiderpartiets utdanningspolitikk for de neste fire årene. I det ferske partiprogrammet heter det blant annet at alle som går ut av ungdomsskolen med svake grunnleggende ferdigheter skal få «intensivopplæring mellom ungdomsskolen og videregående skole».

Dette er Arbeiderpartiets svar på Lied-utvalgets forslag om innføringsklasser i videregående for elever med svake resultater fra ungdomsskolen. Hvordan denne intensive opplæringen skal gjennomføres er imidlertid uklart.

– Vi følger her opp Lied-utvalget, men selve utformingen må vi komme tilbake til. Det politiske poenget er at vi må gjøre mer for elevene som trenger ekstra faglig hjelp og støtte i overgangen til videregående opplæring, sier Tvedt Solberg.

– Har dere konkludert på hvem som skal ha ansvaret, ungdomsskolen eller den videregående skolen?

– Nei, nå er akkurat stortingsmeldingen for videregående lansert, så det skal vi jobbe grundig med denne våren.

Les også: Frp vil ha karakterkrav for å starte på yrkesfag

Terminer i videregående

Et annet av partiets andre landsmøtevedtak står også i stil med Lied-utvalget: Å dele skoleåret inn i terminer.

– Lied-utvalget argumenterer godt for dette. Det kan være en fordel for elevene å konsentrere seg om færre fag samtidig – og avslutte dem, før de går videre med nye fag. Det vil gi elevene mulighet til å gå i dybden, som også er i tråd med fagfornyelsen, sier Tvedt Solberg.

– Hva med tverrfagligheten, det er jo også en del av den nye læreplanen?

– Jeg tror det er mulig å organisere dette på gode måter, slik at man også oppfyller tverrfagligheten. Da må man gjøre en vurdering av hvilke fag som settes samme termin.

Les også: Forslagene om et 11. skoleår og innføringsfag i videregående skole er forsøk på å reparere skader som allerede er skjedd

Gir garantier

Aps ferske program inneholder også noen «garantier». Lese-, skrive- og regnegarantien er en gjenganger partiet har hatt siden 2013. I tillegg vil også Ap gi en læreplassgaranti til elever på videregående skole.

Symbolpolitikk, mener kritikerne. Ifølge Torstein Tvedt Solberg signaliserer de derimot at dette er svært viktige saker for dem.

– Det handler om å gi elevene det de har rett på i skolen. De skal lære seg grunnleggende ferdigheter – garantien er vårt løfte om mer ressurser til tidlig innsats. Og elever på yrkesfag skal få fullført utdanningen sin. Vi kan ikke tvinge bedrifter til å ta inn lærlinger, men vi kan si at dette er fylkenes ansvar. De har som oppgave å sikre elevene læreplass.

Arbeiderpartiets mål er også mindre tester i skolen. Tvedt Solberg sier at de i første om gang vil sørge for at man gjennomgår nasjonalt kvalitetsvurderingssystem. Mer spesifikk blir han ikke foreløpig.

Vil ha test-gjennomgang

– Ingen avgjørelse om PISA, TIMMS eller nasjonale prøver?

– Nei, det er heller ikke én enkelt prøver eller test som er problemet, men det samlede prøvetrykket elevene opplever. Derfor vil vi ha en helhetlig gjennomgang. Men jeg kan si at når selv kunnskapsministeren går ut og sier at de trenger nye kartleggingsprøver fordi de nasjonale prøvene ikke fungerer slik de var ment, da faller begrunnelsen for nasjonale prøver også bort. Vi er også motstandere av regjeringens planer om nye progresjonsprøver.

– Det kan blir et regjeringsamarbeid med Senterpartiet. De har vært tydelige på at de vil ha Norge ut av PISA. Får de den ved forhandlingsbordet?

– Arbeiderpartiet vil ikke melde Norge av PISA, og forhandlingene tar vi etter valget med Senterpartiet. Men jeg er glad for at både vi, Senterpartiet og SV alle er så tydelige på at vi vil kutte i testing og måling i skolene.

Powered by Labrador CMS