Dugnad for å sikre alle elevers rett til opplæring

Debatt: I disse dagene har mange velmenende råd om digital opplæring. Jeg tenker det kan være på sin plass å slå på bremsene.

Publisert

Det er i disse dagene ikke mangel på velmenende råd om digital opplæring. Alle, til og med selverklærte digitale motstandere, tilbyr kurs og råd. Jeg tenker det kan være på sin plass å sette på bremsene. Vi befinner oss i en helt unik situasjon og ingen kan i dag si for sikkert hvor lenge det vil vare og hvordan det vil ende. Lærere har selv familiemedlemmer de må ta vare på og hverdagen kan være vanskelig å organisere. Derfor kan det være lurt å sortere hvilke informasjonskanaler vi skal benytte og hvor mye tid vi skal bruke på dem. Jeg tenker spesielt på gruppene som popper opp i sosiale medier. Initiativet er godt, men effekten er jeg litt mer usikker på. Det som er viktig nå er å ivareta elevene og lærerne. Hvis lærere føler at de ikke strekker til, har disse gruppene virket mot sin hensikt og bare forverret situasjonen.

Jeg har noen tanker om hva jeg tror kan være en fornuftig tilnærming til den situasjonen skolene nå befinner seg i:

 1. Det er viktig å bevare roen så langt det er mulig. Dette er en skremmende tid for oss alle.
 2. Mange skoler har kommet langt når det gjelder å jobbe digitalt, men det er store forskjeller mellom skoler, kommuner og fylkeskommuner
 3. Vi aner ikke omfanget av å stenge alle skolene i Norge og det vil ta tid å omstille seg. For mange lærere er dette vanskelig og de trenger hjelp av sine ledere.
 4. Skolene må selv utarbeide retningslinjer i henhold til kapasitet, struktur og læreres kompetanse.
 5. Vi må holde oss til plattformene og programvaren lærerne og elevene er vant til og bekvemme med å bruke. Det er nok endring i elever og læreres hverdag nå.
 6. Vi har derfor ikke tid til å utforske og ta i bruk nye systemer i stor skala. De fleste lærere har ikke kapasitet til det. Nettopp derfor kan Facebook gruppene som popper opp lett føre til mer støy enn nytte. I dag ser jeg det er 45.000 medlemmer i gruppen «Korona dugnad for digitale lærere». Det er opplagt et behov for informasjon rundt på skolene. Allikevel mener jeg fagmiljøene på skolene med fordel selv kan ta mange av disse diskusjonene. Vi må dele god bruk på egne skoler innenfor de rammene som er bestemt. Elevene trenger forutsigbare læringsforhold. I Akershus bruker mange skoler itslearning og mange bruker Microsoft Teams. Fortsett med det.
 7. Daglig drift er i seg selv komplisert. Både lærere og elever vil bli syke i ukene fremover. Hva gjør vi for eksempel med vikarer da?
 8. Det er spesielt viktig for elever på 10 trinn og elever på videregående skole å få karakterer til våren. Hvordan sørger vi for at flest mulig elever får karakter i alle fag? Kunne man i noen tilfeller latt første termins karakterer bli standpunkt? Her får vi sikkert nasjonale retningslinjer.
 9. Mange lærere har tidligere hevdet at de må undervise med tanke på eksamen. Det kan vi legge fra oss nå. Eksamen, slik det ser ut, vil helt sikkert ikke bli gjennomført. (mine egne estimater). Jeg tror ikke vi kommer til å kunne organisere store grupper av elever før sommeren, og eksamensvakter f eks er ofte pensjonister.
 10. Vi må ha gode system for å kunne måle elevenes kunnskap og ferdigheter, og dette må vurderes på hensiktsmessige måter. Diskusjoner om plagiering og fusk må erstattes av diskusjoner om hvordan sikre godt vurderingsgrunnlag, her kan vi være kreative og her kommer det digitale virkelig til sin rett. Vi må også endre hvordan vil utformer vurderinger og tenke at fra nå av er alle hjelpemidler tillatt. Også kommunikasjon.
 11. På Sandvika videregående skole har elever produsert innhold muntlig og skriftlig i form av video, lydopptak og presentasjoner i mange år. Det skal vi fortsette med.
 12. Vi må sørge for at flest mulig elever blir ivaretatt. Som leder av elevtjenesten oppfordrer jeg lærere til umiddelbart melde fra hvis elever uteblir fra undervisning. Vi har fortsatt mange elever som må følges opp tett.
 13. Mange har uttrykt bekymring for at det blir mye for elevene å måtte følge videoundervisning i 8 timer hver dag og det er jeg selvsagt enig i. Hvis elevene logger seg på når undervisningen starter, melder ifra til lærer at de er tilstede, og har samtaler med lærer om hva som skal gjøres, holder det. De skal gjøre oppgaver individuelt som de leverer og vi må ikke være rigide på frister for levering, men vi må insistere på at elever viser lærene sine hva de kan. Vi vet jo at våre elever har andre plikter i hjemmet blant annet med å passe mindre søsken, samtidig som det er viktig at de jobber med skolearbeid.
 14. Vi må hver uke ta oss tid til å vurdere de tiltakene vi har satt inn og om vi har lykkes. Helst bør lærere melde fra til egen leder hvordan det har gått med elevene. Det blir helt sikkert nødvendig å justere planene våre underveis.

Sist, men helt avgjørende for at vi skal lykkes her er selvsagt arbeidet som utføres av lærerne våre. Det er de som er viktige nå. Det er lærerne som er gode på å følge opp sine elever og har gode relasjoner til elevene sine. Forskning viser at massive online læringskurs (MOOC) har stort frafall og krever usedvanlig motiverte elever. For å lykkes med det eksperimentet vi gjør i Norge nå, må hver elev følges opp og føle seg sett og ivaretatt. Fagfornyelsen må kanskje settes litt på vent, men dette er jo en unik sjanse til å undervise i de nye overordnede målene «livsmestring og folkehelse», «demokrati og medborgerskap». Vi må alle kollektivt hjelpe hverandre nå.

Lykke til!