SFO skal bli til AKS i hele landet, dersom Arbeiderpartiet får det som de vil
SFO skal bli til AKS i hele landet, dersom Arbeiderpartiet får det som de vil

Vi vil gjøre om skolefritidsordningen til aktivitetsskole (AKS) i hele landet

Debatt: Over 100 000 barn mellom 6 og 10 år deltar ikke i skolefritidsordningen, mange fordi familien ikke har råd.

Publisert Sist oppdatert

Denne uka leverte jeg de to 6-åringene mine på SFO (skolefritidsordningen) for første gang. Mange førsteklassinger bruker tilbudet, men slett ikke alle. Over 100 000 barn mellom 6 og 10 år deltar ikke i skolefritidsordningen, mange fordi familien ikke har råd.

Dette er oppskriften på økte forskjeller i samfunnet, og jeg mener det er en fallitterklæring for fellesskolen at SFO flere steder er så dyrt at barn blir stående utenfor på grunn av pris.

Sånn er det ikke lenger

En gjennomgang gjort i 2019 viser at prisene varierer fra noen hundrelapper, til opp mot 4000 kroner i måneden. Det er hårreisende priser med tanke på at SFO er et halvdags, ikke-pedagogisk tilbud. Under høyreregjeringen har prisen økt langt raskere enn prisen for barnehage, og andelen barn som går i SFO har vært synkende siden toppåret for deltagelse i 2013. Denne trenden vil Arbeiderpartiet snu.

Det er unaturlig å skille SFO fra resten av skoledagen i 2020. Norske kvinner jobber som aldri før, og arbeids- og familielivet har forandret seg mye på et par generasjoner. Da jeg som er født i 1979 vokste opp, var det fortsatt en del mammaer som var hjemme når vi kom hjem fra skolen. Sånn er det ikke lenger.

Det er timene på SFO som skaper den helhetlige skoledagen for de minste barna. For det er på SFO at barna får utfolde seg i den frie leken, det er her de samles rundt et felles måltid, det er her de gjør aktiviteter som er morsomme og lærerike. På SFO skapes vennskap, og her har barna trygge rammer etter skoletid mens foreldre fortsatt ikke har kommet hjem fra jobb. Vi vet at kvaliteten varierer fra sted til sted, men det er i hvert fall slik vi ønsker at SFO skal være.

Når Arbeiderpartiet får regjeringsmakt i 2021, vil vi følge de gode eksemplene til Stavanger og Balsfjord som har sørget for gratis SFO til årets kull med førsteklassinger. I tillegg vil vi få satt en moderat makspris for øvrige trinn snarest, prisen bør ikke overstige 1500 kroner.

SFO skal bli AKS

Dagens moderasjonsordninger for familier med lav inntekt er en fattigdomsfelle som Arbeiderpartiet vil bort fra. Bare familier som tjener under 574 750 før skatt får lavere pris med regjeringens rabattordning for barnehageplass. Så lav inntekt finnes det knapt i noen familie der begge foreldre er i arbeid, og det blir en fattigdomsfelle fordi man mister dette godet så snart man kommer så vidt over inntektsgrensen. Nå vil høyreregjeringen utvide denne ordningen fra barnehage til SFO.

Arbeiderpartiet vil sikre kvaliteten ved å styrke kommuneøkonomien, og gjøre om skolefritidsordningen til aktivitetsskole (AKS) i hele landet. AKS skal understøtte læringen i skolen og tilby fysisk aktivitet, kulturskoletime, kulturaktiviteter, andre fritidstilbud og leksehjelp, og samtidig gi elevene muligheter til lek. Gjennom AKS vil Arbeiderpartiet sørge for at alle barn daglig er i fysisk aktivitet, får et variert fritidstilbud og et godt tilbud om leksehjelp.

Men kanskje det aller viktigste i AKS: Alle skal med!

Powered by Labrador CMS