KS tviler på forverring av ansattes ytringsfrihet

Kommunenes organisasjon er ikke uten videre enig i at det er blitt vanskeligere for ansatte å uttale seg offentlig.

– Jeg ville kanskje tro at muligheten for å ytre seg er større i dag, blant annet fordi det er mange ulike fora og arenaer. Jeg kjenner ikke til tilfeller der ledere forbyr sine ansatte å ytre seg, sier spesialrådgiver Lise Spikkeland i KS til Utdanning.

– Har den enkelte ansatte i skole og barnehage rett til å ytre seg?
– Ytringsfriheten er nedfelt i grunnloven og gjelder alle. Så lenge en ikke bryter med taushetsplikten eller annet gjeldende lovverk, kan alle i prinsippet ytre seg.

– Hva er KS' standpunkt når det kommer til de ansattes ytringsfrihet?
– Vi viser til de lover og regler som gjelder, vi har ingen egen strategi på dette. Men vi anbefaler kommunen å utarbeide planer rundt dette, sier Spikkeland.

 

Les også: Mener ansattes ytringsfrihet er under økende press

Powered by Labrador CMS