Skrøt seg til å bli Tysklands beste skole

Skryt er en svært viktig del av pedagogikken ved skolen som vant den tyske skoleprisen for 2019.

Publisert

Die Gebrüder-Grimm-Schule (Brødrene Grim-skolen) i Hamm i Nordrhein-Westfalen ligger i et sosialt underprivilgert område. Skolen er trang og ganske dårlig utrusta reint materielt. En stor del av elevene har innvandrerbakgrunn. Ti prosent får ulike former for spesialpedagogisk støtte.

-Tross et utfordrende utgangspunkt har skolen i løpet av ti år klart å bygge opp svært gode forutsetninger for læring, sa leder i juryen Michael Schratz, oppvekstforsker ved universitetet i Innsbruck.

Han trakk videre fram at skolen klarer å utfordre de individuelle talentene og styrkene hos det enkelte barn.

-Vi tar utfordringene med et smil, sa skoleleder Frank Wagner da han takka for prisen.

Skryt er ifølge Wagner svært et svært viktig grep. Elevene blir skrytt av grundig og systematisk. Ikke bare skoleprestasjoner i snever forstand blir skrytt av, men også positiv adferd.

Forbundskansler Angela Merkel gratulerte skolen ved blant anna å si at den var et forbilde ikke bare for andre skoler, men for hele samfunnet.

Powered by Labrador CMS