Foto: Hans Skjong
Foto: Hans Skjong

Arbeiderpartiet ber Sanner stoppe utrullingen av Visma til flere skoler

Torstein Tvedt Solberg (AP) er bekymret når Visma fra neste år skal ut til videregående skoler over hele landet.

Publisert Sist oppdatert

– Det jeg mener er helt uaktuelt, er å rulle ut et system som ikke fungerer til flere skoler. Det er hovedbekymringen vår nå, sier stortingsrepresentant Tvedt Solberg i Utdannings- og forskningskomiteen.

I et skriftlig spørsmål til Jan Tore Sanner spør Solberg om kunnskapsministeren deler hans bekymringer om å rulle ut et system som i høst har møtt mye kritikk for sine feil og mangler, til alle videregående skoler neste år, og hva Sanner har foretatt seg i saken.

– Det vi hadde håpet, var at Sanner ville ta det overordna nasjonale ansvaret som er her. Selv om det er fylkeskommunen som eier prosjektet, har han mange muligheter til å ta tak i saken og sørge for at utfordringene blir ryddet opp i, sier Solberg.

– Lærere må jobbe dobbelt

Han er bekymret over mengden ekstraarbeid dette medfører for lærerne.

– Det er lærere som forteller til meg at de nå jobber dobbelt, og både fører fravær i Visma og i Excel. Det er mye usikkerhet knyttet til det nye systemet. Mange lærere som skulle brukt høsten på å sette seg inn i fagfornyelsen, må nå bruke tid på dette i tillegg.

Når systemet nå skal ut til resten av landets videregående skoler, frykter også Solberg at det vil bli vanskelig for lærerne å få hjelp når det oppstår problemer.

– Det vil bli milelang kø til support. Vi ønsker ikke å kaste systemet på dør, men vi må ta den pustepausen, og gjøre de forberedelsene, som trengs.

Her er Sanners svar til Solberg:

I likhet med representanten Solberg har jeg notert meg at innføringen av det nye datasystemet i Akershus har bydd på utfordringer. Gode og stabile arbeidsverktøy er viktige i et hvert yrke, og hvis verktøyene ikke virker som de skal er det vanskelig å gjøre jobben sin. Jeg har derfor stor forståelse for at det er en krevende situasjon for både lærere og skoleledere, og ikke minst elevene, som også opplever utfordringer knyttet til fraværsføring, timeplaner og oversikt over rom.

Videre vil jeg påpeke at anskaffelse og drift av IT-systemer er fylkeskommunenes eget ansvar. Selv om fylkeskommunene nå står i en vanskelig situasjon, har jeg tillit til at de sammen med leverandøren vil lære av de feilene som er gjort. Jeg har også en klar forventning om at de løser problemene før de implementerer systemet i flere videregående skoler.

Avslutningsvis vil jeg gjerne påpeke at denne saken illustrerer en generell utfordring som jeg er opptatt av. Innkjøpsprosesser for skoleeier har i løpet av kort tid gått fra å handle om innkjøp av skolebøker og fysisk materiell, til å bli et komplekst system som også inkluderer digitale læringsressurser, digitale enheter og annen digital infrastruktur. Denne kompleksiteten stiller større krav til kompetanse hos innkjøper. Som en videreutvikling av digitaliseringsstrategien for grunnopplæringen 2017-2021 ønsker jeg å utarbeide en handlingsplan i samarbeid med blant annet Kommunal- og moderniseringsdepartementet og KS. Handlingsplanen skal blant annet se på mulige tiltak som kan støtte innkjøpsprosessene i kommuner og skoler.

34 videregående skoler i Akershus har i høst brukt datasystemet Visma In School. Det har blitt rapportert om flere feil og mangler, og systemet har møtt mye kritikk: