Unio-leder Ragnhild Lied gleder seg over medlemsvekst. Tidligere kunnskapsminister, Torbjørn Røe Isaksen, i bakgrunnen. Foto: Erik M. Sundt.
Unio-leder Ragnhild Lied gleder seg over medlemsvekst. Tidligere kunnskapsminister, Torbjørn Røe Isaksen, i bakgrunnen. Foto: Erik M. Sundt.

Yrker i vekst gir flere Unio-medlemmer

Unio har fått 10.000 flere medlemmer siste året. Forbundene i Unio sitter på en grønn gren, sier Fafo-forsker.

Publisert

Unio er en paraplyorganisasjon for 13 fagforbund, hvor Utdanningsforbundet og Norsk Sykepleierforbund er de desidert største. Ferske tall viser at medlemstallet vokser, og nå er 360.000 medlemmer organisert under Unio. Flere medlemmer gir mer pondus i forhandlingene.

– Jo flere som er medlem i et fagforbund, jo sterke blir trepartssamarbeidet som er grunnlaget for hele den norske modellen og et godt og trygt arbeidsliv, sier Unio-leder Ragnhild Lied i en pressemelding.

Her er medlemstallene for Unio-forbundene

 

– Lette å organisere

Forsker i forskningsstiftelsen Fafo, Kristine Nergaard, sier mange av forbundene under Unio-paraplyen sitter på en grønn gren for øyeblikket.

– Det er medlemmer med sterk profesjonsidentitet som det er lett å organisere. I tillegg er flere av yrkesgruppene i vekst, for eksempel sykepleiere og lærere. Da er det lettere å få medlemmer, sier Nergaard.

Hun peker blant annet på at stadig flere barnehagelærere har vært viktig for veksten i Utdanningsforbundet.

– Denne trenden har vi sett lenge, at de profesjonsrelaterte forbundene vokser. Ikke fordi de er mye flinkere enn andre til å rekruttere, men i stor grad på grunn av yrkesgrupper i vekst og tradisjon for høy organisasjonsgrad, sier Nergaard.

Fortsatt vekst?

Hun viser til at det i Unio-forbundene gjerne er 80-85 prosent av yrkesgruppene som er fagorganisert. Mens på andre enden av skalaen er serviceyrker i privat sektor, hvor organisasjonsgraden kan være helt nede mot 20 prosent.

– Vil også disse fagforbundene oppleve nedgang etter hvert?

– Det kommer an på hvordan arbeidslivet utvikler seg. Det er lite som tyder på at disse gruppene vil la være å organisere seg, i hvert fall ikke så lenge tjenestene skjer i offentlig regi. Da blir spørsmålet om yrkesgruppen vil fortsette å vokse. Sykepleiere vil det helt sikkert bli flere av, mens for lærere er det kanskje mer usikkert, sier Nergaard.

Powered by Labrador CMS