Renteøkning og dyrere strøm spiser opp lønnsveksten langt inn i neste år

Renteøkning og dyrere strøm som følge av den tørre sommeren spiser opp lønnsveksten langt inn i neste år, anslår DNB Markets.

Den varme og tørre sommeren har gitt høyere strømpriser. Det vil gi seg utslag i mindre sparing og dempe forbruksveksten både i år og neste år, heter det i DNB Markets Økonomiske utsikter, som ble lagt fram onsdag.

Ifølge storbankens analytikere ender årslønnsveksten i år på 2,9 prosent, godt over fjorårets 2,3 prosent. Men samtidig kommer Norges Bank etter alle solemerker til å sette opp styringsrenten til 0,75 prosent i september. Kombinert med at strømmen er blitt dyrere, vil det samlet sett gi en forbruksvekst på 2 prosent de neste årene – mot 2,5 prosent i fjor.

DNB Markets forventer at den påfølgende renteøkningen fra Norges Bank – til 1,0 prosent – kommer i august neste år. Fram mot august 2021 kan vi forvente en styringsrente på 1,75 prosent, ifølge prognosen.

Handelskrigen mellom USA og Kina får også følger for norsk økonomi gjennom svakere vekst i eksporten og lavere vekst i industriens investeringer.

Lavere boliginvesteringer trekker ned bildet, men likevel ikke mer enn at DNB Markets forventer at oppsvinget samlet sett i norsk økonomi vil styrke seg i løpet av 2018.

Totalt sett venter DNB Markets en vekst i fastlandsøkonomien på 2 prosent de nærmeste årene. Det er marginalt høyere enn det som ansees som den normale veksten i norsk økonomi. Dermed vil arbeidsledigheten sannsynligvis krype ytterligere nedover – heter det i den oppdaterte prognosen.

(©NTB)

 

Powered by Labrador CMS