Forhandlingsleder i Unio, Steffen Handal. Foto: Jørgen Jelstad

Unio og KS ble enige - ramme på 3,46 prosent for Unio

I kveld ble Unio og KS enige i mellomoppgjøret. Dermed blir det ikke streik fra i morgen. Unios medlemmer har samlet fått ei ramme på 3,46 prosent.

Publisert

Årets oppgjør er et mellomoppgjør, der partene vanligvis bare forhandler om lønnstillegg, men i år var også pensjon tema.

Her finner du en lønnskalkulator (udf.no)

 

Partene er enige om:

  • Kommunesektoren har samlet sett fått ei ramme på 3,25 prosent. Unios medlemmer, altså universitets- og høgskolegruppene (gruppe 2), har samlet fått ei ramme på 3,46 prosent.
  • Alle får et sentralt tillegg fra 1. mai 2019 på mellom 14 000 og 20 000 kroner. Dette beløpet får den enkelte på toppen av sin inntekt. Ny garantilønn justeres tilsvarende.
  • I tillegg økes garantilønna for stillinger med krav om 3- og 4-årig universitets- og høgskoleutdanning. Dersom grunnlønna etter at sentrale kronetillegg er gitt ligger under nivåene i tabellen, gis et ytterligere lønnstillegg fra 1. juli 2019 slik at arbeidstaker kommer opp på disse nivåene. Se ny lønnstabell.
  • Alle ledere som hovedsakelig får sin lønn gjennom sentrale forhandlinger (kapittel 4) får et generelt prosentvis tillegg på 3,0 prosent av den grunnlønna de hadde per 30. april 2019. Tillegget gis fra 1. mai 2019.
  • Partene er enige om at det skal forhandles om opprettelse av en ny sentral generell særavtale om pensjonsordninger. Disse forhandlingene kommer etter at Stortinget har behandlet ny offentlig tjenestepensjon, og det er streikerett på opprettelsen. Særavtalen vil gjelde ut tariffperioden til 30. april 2020.
  • Det er ikke avsatt midler til lokale forhandlinger i år. Partene er enige om at det i 2020 skal settes av om lag en tredjedel av de disponible midlene til lokale forhandlinger. I tillegg skal partene i meklingen ta stilling til at undervisningspersonalet som et minimum sikres en pro rata andel av den lokale lønnspotten.

Dette er også avtalt:

  • Unio kommune og KS har ulik oppfatning av hvordan lønnsutviklingen for undervisningspersonale har utviklet seg over tid, sammenliknet med andre kommuneansatte. Partene er enige om at det fram til neste hovedoppgjør i 2020 skal gjøres en analyse av lønnsstatistikken for undervisningspersonale, sammenliknet med andre kommuneansatte i et forsøk på å skape en felles virkelighetsoppfatning.
  • Partene er enige om at det nedsettes et utvalg som skal skaffe kunnskap om bruk av lærere uten godkjent utdanning i skolen. Utvalget skal vurdere ulike årsaker til dette og målet er å foreslå tarifftiltak som kan bidra til å redusere bruken, samt for å rekruttere og beholde undervisningspersonale.

 

Ulik oppfatning 

– Meklingen har ikke gitt noen ytterligere lønnstillegg, men den har vært konstruktiv. Vi har fått en avtale om utvalgsarbeid. Vi forventer at resultatene fra utvalgenes arbeid vil være viktige inn mot hovedoppgjøret i 2020. Det gjorde at vi kunne akseptere, sier forhandlingsleder Steffen Handal i Unio kommune, og fortsetter:

– Resultatet for de langtidsutdannede lærerne er uendret, men vi er fornøyd med lønnsløftet for stillinger med 3- og 4-årig høgskoleutdanning, blant annet sykepleiere og barnehagelærere.

Unio kommune og KS har hatt ulik oppfatning av hvordan lønnsutviklingen for undervisningspersonale har utviklet seg over tid, sammenliknet med andre kommuneansatte.

– Vi er fornøyde med at vi i meklingen ble enige om at det fram til neste hovedoppgjør i 2020 skal gjøres en analyse av lønnsstatistikken fra 2004 til 2019 for undervisningspersonale sammenliknet med andre kommuneansatte. Dette er et forsøk på å skape en felles virkelighetsoppfatning, sier Handal ifølge unio.no.

 

KS er fornøyd med lærerløft

– Jeg er glad for at vi nå har et oppgjør som gir et historisk løft for sykepleiere, mange lærere, barnehagelærere og andre høyskolegrupper. Det er nettopp disse gruppene både forbundene og våre medlemmer ønsket å løfte i dette oppgjøret, sier arbeidslivsdirektør i KS, Tor Arne Gangsø, ifølge ks.no.

Årets oppgjør gir reallønnsvekst for samtlige ansattgrupper i kommunesektoren, ifølge KS.

– Under forhandlinger og mekling er det ikke mulig å få både i pose og sekk. Alle parter må gi og ta. Det har vært krevende, men det viktige nå er at vi har et resultat som alle har sluttet seg til. Nå skal vi fortsette å arbeide tillitsfullt og konstruktivt med de ansattes organisasjoner. Det er det som over tid gir best resultater for alle. Jeg vil takke alle parter for konstruktive bidrag som gjorde at vi ble enige, sier Gangsø.

 

Powered by Labrador CMS