Unios forhandlingssjef Steffen Handal og forhandlingsleder for KS, Tor Arne Gangsø under tariffstarten i KS-området i Oslo i dag. Foto: Jørgen Jelstad
Unios forhandlingssjef Steffen Handal og forhandlingsleder for KS, Tor Arne Gangsø under tariffstarten i KS-området i Oslo i dag. Foto: Jørgen Jelstad

Kravet i årets lønnsoppgjør er overlevert

Unio kommune overleverte i dag første krav i årets lønnsoppgjør i KS-området.

Publisert

Saken oppdateres.

Partene i kommuneoppgjøret møttes til første forhandlingsmøte i årets tariffoppgjør torsdag formiddag.

Årets oppgjør er et mellomoppgjør, som normalt kun handler om lønn og økonomi. Årets mellomoppgjør i kommunesektorene er mer omfattende fordi partene skal tariffeste regelverket som følger av pensjonsavtalen partene inngikk 3. mars i fjor.

Hovedkravet er at yrkene i kommunesektoren med høyere utdanning innenfor helse, skole og barnehage må gis en tydelig prioritering, ifølge unio.no.

– Årets oppgjør må sikre solid reallønnsvekst og en prioritering som gir yrkesgruppene med høyere utdanning en klart høyere lønnsvekst enn andre. Det er helt nødvendig for å unngå lærerkrise og sykepleierkrise, sier forhandlingsleder Steffen Handal i Unio kommune.

Handal viser til at Unios medlemmer i de siste oppgjørene i kommunesektoren har vært lojale og stilt opp i lønnsdugnaden og hatt moderate krav.

Forhandlingsleder for KS, Tor Arne Gangsø, understreker at det er to forhold som er avgjørende i årets mellomoppgjør: At oppgjøret holdes innenfor rammen på 3,2 prosent som ble avtalt i frontfaget, og at resultatet må svare på de utfordringene kommunesektoren møter og vil møte når det gjelder å beholde og rekruttere kompetente medarbeidere.

KS mener at den økonomiske rammen må fordeles mellom prioriterte sentrale lønnstillegg og en lokal pott som gjør kommuner og fylkeskommuner i stand til å gjøre egne prioriteringer.

 

Powered by Labrador CMS