Regjeringen vil bygge 1.200 ekstra studentboliger

Regjeringen og KrF åpner for at det kan bygges 1200 ekstra studentboliger i 2019. Disse kommer i tillegg til de 2200 som det legges opp til i statsbudsjettet.

Regjeringen signaliserte i budsjettsalderingen for 2018 at det kan åpnes for flere tilsagn i 2019, som følge av nylig oppdaterte tall fra Husbanken. Nå bekrefter forsknings- og høyere utdanningsminister Iselin Nybø (V) at det er rom i budsjettet for å kunne øke tilsagnsfullmaktene tilsvarende 1200 ekstra boliger.

Rimelig boligtilbud

– Studentboliger er et av de aller viktigste studentvelferdstiltakene vi har. Derfor prioriterer regjeringen dette så høyt, og derfor har vi bevilget midler til et rekordhøyt antall studentboliger de siste årene. Dette skal sikre enda flere studenter et rimelig og godt botilbud, sier Nybø i en pressemelding.

Økningen for 2019 kommer som følge av at studentsamskipnadene ikke har greid å bygge så mange studentboliger som de har fått penger til over flere år. Grunnen til det er at tilskuddssatsene og kostnadsrammene har vært for lave.

Derfor har nå regjeringen økt rammene og satsene, og tilskuddene skal også prisjusteres fremover. Dette skal bidra til at det blir enklere for studentsamskipnadene å få satt i gang byggeprosjektene sine, opplyser departementet.

Positivt

Både i regjeringspartiene og i Kristelig Folkeparti mottas nyheten positivt.

– KrF er opptatt av at studenter skal kunne bo trygt og godt under studietiden. Det handler om å legge til rette for en god studietid, og derfor er jeg glad for at regjeringen sammen med KrF nå legger til rette for enda flere studentboliger i 2019, sier stortingsrepresentant Hans-Fredrik Grøvan (KrF).

Roy Steffensen i Frp, som leder utdanningskomiteen på Stortinget, beskriver tiltaket som et praktisk og konkret tiltak som studentene vil legge merke til, mens Høyres Kent Gudmundsen slår fast at 2019 ligger an til å bli et godt år for studentenes økonomi med tanke på flere studentboliger og bedre studiestøtte.

De siste fire årene har det i snitt blitt bevilget penger til 2275 studentboliger per år.

(©NTB)

 

Powered by Labrador CMS