Professor Terje Ogden sier utvalget ikke har landet på hva ekspertgruppa skal foreslå, men at en bemanningsnorm er diskutert. Foto: Privat
Professor Terje Ogden sier utvalget ikke har landet på hva ekspertgruppa skal foreslå, men at en bemanningsnorm er diskutert. Foto: Privat

Stoltenberg-utvalget: Vurderer å erstatte lærernorm med bemanningsnorm

– Det er ikke besluttet ennå, men vi har diskutert at vi i stedet for en lærernorm vil ha en bemanningsnorm i skolen, sier Terje Ogden til Utdanning.

Publisert

 

Terje Ogden er medlem av ekspertgruppa som regjeringen satte ned for å få mer kunnskap om hvorfor gutter i snitt gjør det dårligere på skolen enn jentene. Ekspertgruppa har vært ledet av direktør for Folkehelseinstituttet, Camilla Stoltenberg, og har derfor fått navnet Stoltenberg-utvalget.

– Hvorfor har dere diskutert å fjerne lærernormen?

– Vi ser at det trengs flere yrkesgrupper inn i skolen, som barnevernspedagoger, sosionomer og vernepleiere. Vi har diskutert at skolene bør stå friere til hvilken bemanning deres skole trenger. Så en bemanningsnorm vil være ønskelig ved noen skoler, sier Ogden.

Terje Ogden er blant annet seniorforsker og tidligere forskningsdirektør ved Nasjonalt utviklingssenter for barn og unge.

– Vil dette gagne guttene?

– Gutter er i flertall i blant annet spesialundervisningen, så det å sette inn ekstra innsats overfor dem som sliter litt, er noe av det vi har diskutert. Det vil jo også være nyttig for jenter som har behov for det at det finnes andre yrkesgrupper i skolen. Dette er noe vi har diskutert innad i ekspertgruppa, men vi har ikke bestemt at vi skal gå for en anbefaling om å innføre en bemanningsnorm, sier Ogden.

Les også: Regjeringen vil sende statlige eksperter til svake skolekommuner

 

Legges frem i februar

Ekspertutvalgets leder Camilla Stoltenberg bekrefter at de har diskutert bemanningsnorm.

– Det er riktig at utvalget har diskutert lærernormen i forbindelse med ett av mange forslag til tiltak som vi drøfter. Hva som blir utvalgets samlede råd om tiltak, og vurderingene som ligger til grunn for våre anbefalinger, vil imidlertid ikke være klart før utredningen legges frem. Inntil da har vi ingen endelige konklusjoner og vil derfor ikke kommentere de enkelte tiltakene, uttaler Camilla Stoltenberg til Utdanning.

Utvalgets rapport kommer i februar neste år.

– Vi svarer gjerne på spørsmål og vil kommentere forslagene til tiltak når de legges frem samlet med begrunnelser i februar 2019, sier Stoltenberg.

– Presser ut andre yrkesgrupper

Camilla Trud Nereid er oppvekstdirektør i Trondheim og medlem av ekspertgruppa. Hun skriver i en e-post til Utdanning:

– Stoltenbergutvalget er ikke ferdig diskutert, så det er for tidlig å si hva som blir foreslåtte tiltak der. Helt generelt så ser vi i kommunen utfordringer knyttet til lærernormen fordi det presser andre yrkesgrupper ut av skolen, yrkesgrupper som skolen og elevene har bruk for, skriver Nereid.

 

– Lærernorm er viktigst 

Leder av Utdanningsforbundet Steffen Handal sier at en lærernorm er viktigst.

– Så kan en gjerne bygge annen bemanning oppå, men at elever har nok kvalifiserte lærere, er viktigst, sier Handal til Utdanning.

Saken er oppdatert med kommentar fra Stoltenberg, 17.12.18.

 

 

Powered by Labrador CMS