- Lite offensivt budsjett

– Det burde vært satt av mer penger til å styrke lærernes kompetanse og flere studieplasser i lærerutdanningen. Regjeringen svømmer i penger, men har laget et lite offensivt budsjett, sier Ine Marie Eriksen Søreide (H), leder i Stortingets utdanningskomit

– Høyre støtter timetallsøkningen på barnetrinnet. Men vi har sagt klart ifra at vi forutsetter at det finnes nok og gode nok lærere. Jeg er skuffet over at regjeringen velger å prioritere frukt og grønt i ungdomsskolen foran nok kvalifiserte lærere, sier Eriksen Søreide.

I dag har fire stortingsrepresentanter fra Høyre, Ine Marie Eriksen Søreide, Gunnar Gundersen, Kari Lise Holmberg og Erna Solberg levert inn et forslaget til Stortinget om styrket lærerkompetanse og rekruttering av nye lærere.

Eriksen Søreide synes det er bra et regjeringen øker antall nye studieplasser i førskolelærerutdanningen med 125, men savner flere studieplasser i lærerutdanningen også.
– Jeg er skuffet over at regjeringen ikke har funnet plass i budsjettet til en eneste ny studieplass i lærerutdanningen. Vi vet at mange nyutdannede førskolelærere og lærere velger å forlate yrket i ung alder og at alderssnittet, særlig for lærere i videregående skole, er høyt, sier Eriksen Søreide.

Komitélederen er dessuten skuffet over manglende satsing på høyere utdanning og forskning:
– Kuttet på 275 millioner til universitets- og høgskolesektoren i fjor er ikke kompensert. De 350 stipendiatstillingene, som er foreslått på budsjettet for 2008, er kun et plaster på såret fordi det ikke kom noen nye stillinger i fjor, sier Eriksen Søreide.

Seks milliarder til forskningsfondet, kaller komitélederen puslete. Hun minner om at forrige regjering la inn 39 milliarder i sitt siste budsjettforslag før den gikk av.
– Styrking av rådgivningstjenesten i videregående skole med 37,5 millioner, synes Eriksen Søreide er bra, men hun mener flere tiltak må til for å få gjort noe med frafallet i videregående skole.

Powered by Labrador CMS