KS mener flyktningkrisen krever mye mer

– Pengene for å øke bosettingen av flyktninger i kommunene er langt fra nok til å møte den akutte utfordringen. Her får Stortinget en viktig jobb å gjøre, sier styreleder i KS, Gunn Marit Helgesen.

I forslaget til statsbudsjett for 2016 går regjeringen inn for et ekstra tilskudd på 50 millioner kroner for å øke bosettingen av flyktninger i kommunene, samt 25 millioner kroner for bosetting av enslige, mindreårige flyktninger.

– Det er forståelig at et statsbudsjett som er planlagt og utarbeidet over lang tid ikke kan ta opp i seg den akutte krisen vi opplever nå. Men her ligger en stor utfordring for regjering og storting til raskt å håndtere situasjonen. Det vil kreve langt mer enn det som ligger i dette budsjettforslaget. Jeg opplever også at statsministeren er klart innforstått med dette, sier Helgesen i en pressemelding.

 

– Viktig tiltakspakke

Det økonomiske opplegget for kommuner og fylkeskommuner i 2016 er i tråd med hva regjeringen varslet i Kommuneproposisjonen i mai. I tillegg foreslår regjeringen et engangstilskudd til vedlikehold og rehabilitering av skoler og omsorgsbygg i kommunene på 500 millioner kroner, som del av en særskilt tiltakspakke for økt sysselsetting. Det er KS-lederen fornøyd med:

– Det er veldig bra at regjeringen i denne situasjonen også bruker kommunesektoren i arbeidet med å styrke sysselsettingen i privat sektor. For selv om det er offentlige bygninger som skal vedlikeholdes og rehabiliteres, er det private som skal gjøre jobben.

 

Lærlingtilskudd

KS er også glad for at regjeringen foreslår å øke lærlingtilskuddet til fylkeskommunene med 50 millioner kroner.

– Det er viktig at vi gjør hva vi kan for å redusere det store frafallet fra videregående skole, og her er flere og bedre lærlingplasser et vesentlig bidrag. Regjeringens forslag er en forlengelse av en positiv og stabil utvikling, sier Helgesen.  

 

– Smålig

Derimot er KS særdeles lite fornøyd med at regjeringen foreslår at kommunene selv skal bære en større andel av utgiftene til dem som har aller størst behov for kommunale tjenester. Dette kan være innbyggere med psykisk utviklingshemming, sterkt nedsatt funksjonsevne, alvorlige rusproblemer eller psykiske lidelser. Innslagspunktet for statlig toppfinansiering av tjenester til disse gruppene øker med 10.000 kroner ut over den anslåtte lønnsveksten.

– Selv om dette kan virke som et lite beløp, er det i realiteten en svekkelse av finansieringen av en ordning som skal omfatte de aller svakeste. Det er unødvendig smålig av regjeringen, sier Gunn Marit Helgesen i pressemeldingen.

Powered by Labrador CMS