KrF: Flere lærere viktigst

- Det er flott at også regjeringen vil prioritere tidlig innsats i skolen, men da bør de begynne med å videreføre vår satsing på flere lærere i 1.-4. klasse.

Det sier Anders Tyvand, utdanningspolitisk talsmann i Kristelig Folkeparti i en pressemelding i dag.

Regjeringen vil bruke 150 millioner kroner på tidlig innsats i skolen, men midlene er ikke øremerket.

- Jeg frykter at pengene vil bli brukt til andre ting. Hvis vi ønsker en nasjonal satsing på tidlig innsats i skolen, mener jeg vi må stille krav om at pengene faktisk brukes på de yngste elevene, sier Tyvand.

De to siste årene har KrF forhandlet inn øremerkede midler til mer enn 1.700 ekstra lærerstillinger i 1.-4. klasse i statsbudsjettet.

- Alle kommuner har fått ekstra midler til flere lærere på de laveste klassetrinnene. Det er viktig for å gi alle barn en god start på skolegangen, og vi vet at det er spesielt viktig for de elevene som har spesielle læringsutfordringer. Flere lærere gir mer tid til å følge opp hver enkelt elev, sier Tyvand.

Men regjeringen har ikke villet forplikte seg til å videreføre satsingen i sin helhet.

- De aller fleste stillingene er permanente, men ikke alle. Det viktigste vi kan gjøre, er å sørge for at den satsingen vi har satt i gang blir videreført, sier Tyvand.

Powered by Labrador CMS